Veranderingen studiefinanciering per 1 september 2015

Vanaf 1 september 2015 verdwijnt de basisbeurs voor studenten. Hierdoor wordt studeren een stuk duurder. Uit onderzoek is gebleken dat veel jongeren geen idee hebben wat dit voor hen betekent. Niet alleen voor nieuwe studenten hebben deze wijzigingen namelijk gevolgen, ook voor studenten die al begonnen zijn aan een studie.

Wat verandert er als je nu studeert op het HBO of de universiteit?

 • Je houdt je basisbeurs om je huidige bacheloropleiding af te maken.
 • Als je een WO-bacheloropleiding doet, krijg je 3 jaar studiefinanciering. Als je hierna een master wilt doen val je straks onder de nieuwe regels. Eerst kreeg je voor je master ook nog studiefinanciering.
 • Studenten die met hun masteropleiding onder de nieuwe regels vallen, kunnen kiezen of zij hun studieschuld die is opgebouwd tijdens de bacheloropleiding, terugbetalen volgens de oude of de nieuwe regels.
 • De ov-jaarkaart blijft.
 • De partnertoeslag verdwijnt per 1 januari 2016. Als dit op jou van toepassing is, ontvang je hier een brief over.
 • Vanaf 1 januari 2016 is het makkelijker om aan te tonen dat het inkomen van de ouders (voor de student) of het inkomen van jezelf (voor de terugbetaler) met 15% is gedaald. Daarmee krijg je als student makkelijker een (hogere) aanvullende beurs, en als terugbetaler sneller een lagere maandlast.

Studeer je nu en twijfel je of er voor jou iets verandert in je basisbeurs? Controleer dit dan op de website van DUO.

Veranderingen voor terugbetalers

Je valt onder de nieuwe regels van terugbetalen als je op enig moment studievoorschot krijgt in plaats van de basisbeurs. Je moet in dit geval wel een aanvraag doen om onder de nieuwe regels te kunnen vallen. Als je geen aanvraag doet val je automatisch onder de oude regels. Voor wie nog nooit basisbeurs heeft gehad en dus alleen maar studievoorschot, gelden wel altijd de nieuwe regels.

Wat er precies voor jou verandert kun je hier lezen.

Wat verandert er als je vanaf 1 september 2015 wilt gaan studeren?

Basisbeurs verdwijnt

 • De basisbeurs verdwijnt voor alle nieuwe studenten. Je kunt voortaan geld lenen bij DUO. Dit heet het studievoorschot. Er wordt hierbij geen verschil meer gemaakt tussen thuiswonend of uitwonende studenten.
 • Als je ouders minder dan €46.000,- per jaar verdienen, heb je nog wel recht op studiefinanciering. De aanvullende beurs wordt met ruim €100,- per maand verhoogd. Het uiteindelijke bedrag kan oplopen tot ruim €365,- per maand. Hoe minder je ouders samen verdienen, hoe meer aanvullende beurs je krijgt.
 • Tot het studiejaar 2018/2019 ontvang je een voucher van 2000 euro die je 5 tot 10 jaar na je studie kunt gebruiken voor bijscholing..
 • De bijverdiengrens wordt afgeschaft. In 2014 mocht je niet meer verdienen dan €13.729,80,- om je studiefinanciering te behouden.

Aflossen studieschuld

 • Als je een handicap of chronische ziekte hebt, wordt er €1200,- van je studieschuld omgezet in een gift bij het behalen van je diploma.
 • Vanaf 1 januari 2016 gaat de aflossingstermijn van 15 naar 35 jaar. Je betaalt maandelijks maximaal 4% (dat is nu 12%) van het extra inkomen. Het extra inkomen is elke euro die je meer verdient dan het wettelijk minimumloon. Als je onder het minimumloon verdient, hoef je niks te betalen.

Alle wijzigingen kun je rustig teruglezen op de website van DUO.

Overige veranderingen

 • De ov-jaarkaart komt er ook voor MBO studenten onder de 18 jaar. Dit gebeurt uiterlijk 1 januari 2017.
 • Je kunt vanaf het studiejaar 2017-2018 tot je 55e beginnen aan een studie met een levenlanglerenkrediet. Dit geldt voor bijna alle MBO, HBO en universitaire studies. Voorheen was dit mogelijk tot 30 jaar. Het levenlanglerenkrediet is een krediet voor het betalen van college- of lesgeld. Het maximale bedrag dat je kunt lenen hangt af van de hoogte van het college- of lesgeld. De terugbetaalperiode voor het levenlanglerenkrediet is 15 aaneengesloten jaren. De terugbetaalperiode gaat in per 1 januari na afronding van de studie.

Ook voor scholen verandert er het een en ander

 • Er komt een instemmingsrecht voor studenten en docenten. Dit houdt in dat zij meer invloed krijgen op de uitgaven van de school of universiteit.
 • De overheid wil dat scholen en universiteiten meer lessen plannen buiten de spits.
 • Er gaat meer geld naar het hoger onderwijs, door de besparing op de basisbeurs.

Onderzoek ‘Wat weet jij over het leenstelsel?’ door FNV Jong, LAKS en JOB

Bekijk hier de onderzoeksresultaten van FNV Jong, LAKS en JOB naar de kennis van jongeren over het nieuwe leenstelsel.

Infographic hervorming studiefinanciering

infographic studievoorschot

Bron: Rijksoverheid