Flex foto
Tegenwoordig zijn steeds meer mensen flexwerkers. Je bent flexwerker als je een tijdelijk contract hebt. Hieronder valt ook een oproep- en nul-urencontract of een uitzendcontract. Om het verschil tussen flexwerkers en vaste werknemers minder groot te maken is de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) ingevoerd. Deze nieuwe wet biedt flexwerkers meer rechten. Wij vroegen ons online jongerenpanel in hoeverre zij bekend zijn met deze nieuwe wet.

Onbekendheid onder jongeren

40% van de jongeren geeft aan een flexibel contract te hebben. Maar wat weten deze flexwerkers over hun nieuwe rechten? 38% heeft nog nooit van de nieuwe wet gehoord en 40% geeft aan er wel over gehoord te hebben, maar niet precies te weten wat de wet inhoudt.

Wat is er per 1 januari 2015 precies veranderd?

contract_2

  • Aanzegplicht: de werkgever moet uiterlijk één maand voor het einde van een tijdelijk contract laten weten of je contract wordt verlengd. Als dit niet of te laat is gedaan heb je recht op een vergoeding

Meer dan de helft van de panelleden geeft aan hier niet van op de hoogte te zijn maar het wel één van de belangrijkste wijzigingen te vinden. Let op: Je moet hier wel zelf actief op letten en actie ondernemen!

  • Proeftijd: er mag geen proeftijd meer worden opgenomen in een contract van 6 maanden of minder. Hier is 60% van de respondenten van het panel niet van op de hoogte.
  • Concurrentiebeding: er mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen in een tijdelijk contract tenzij de werkgever hier een goede reden voor heeft.
  • Loondoorbetalingsverplichting: de werkgever is verplicht om het loon door te betalen als er bij oproep geen werk blijkt te zijn. Voor bepaalde bedrijfstakken kan er niet meer worden afgeweken van de loondoorbetalingsverplichting.

De panelleden met een oproep- of nul-urencontract geven aan dat zij de loondoorbetalingsverplichting de belangrijkste wijziging vinden.

  • Uitzendbeding: dit is een afspraak in het arbeidscontract die ervoor zorgt dat zowel de werknemer als de opdrachtgever het contract op elk moment kan beëindigen. Een uitzendbeding mag tot maximaal 78 weken worden verlengd. Tot 1 januari 2015 kon het onbeperkt worden verlengd.
  • Payroll contract: een payrollbedrijf mag je niet meer zonder reden ontslaan als de opdrachtgever niet meer met je verder wil.

Wijzigingen per 1 juli 2015

  • Transitievergoeding: werknemers die minstens 2 jaar in dienst zijn, krijgen bij ontslag of wanneer het contract niet wordt verlengd recht op een vergoeding. Dus ook flexwerkers. Voorwaarde is dat het niet voortzetten van het contract op initiatief van de werkgever is.
  • Ketenregeling: vanaf 1 juli kun je al aanspraak maken op een vast contract na 3 tijdelijke contracten of na 2 jaar. Nu is dit nog 3 jaar.

De ketenregeling is volgens onze panelleden één van de belangrijkste wijzigingen omdat zij daardoor eerder weten waar zij aan toe zijn. Wel roept deze wijziging de meeste vragen bij hen op.

  • Onderbrekingstermijn: als je langer dan 6 maanden niet bij dezelfde werkgever werkt, begin je weer bij contract 1. Nu is dat nog 3 maanden.

Meer informatie Wwz

Heb jij, net als veel van onze respondenten, ook nog vragen over de Wwz? Kijk dan hier voor meer informatie.