handdruk
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Het doel van deze wet is om zoveel mogelijk mensen, ook met een arbeidsbeperking, aan een baan te helpen. Alle jongeren met een Wajong uitkering, bijstandsgerechtigden en mensen in de sociale werkvoorziening (Wsw) vallen onder deze wet. Wat zijn precies de gevolgen?

Wajong

Jongeren met een handicap die niet of gedeeltelijk kunnen werken krijgen een Wajong uitkering. Door de nieuwe Participatiewet hebben alleen jongeren die helemaal niet kunnen werken nog recht op een volledige Wajong uitkering.

Tussen 2015 en 2018 gaat het UWV de dossiers van jongeren die voor 2015 een Wajong uitkering kregen, herbeoordelen. Zij zullen dan bekijken of deze jongeren (gedeeltelijk) kunnen werken of niet.

De personen die wel kunnen werken, zullen hulp van het UWV krijgen bij het vinden van passend werk. Voor hen zal de hoogte van de uitkering die zij naast hun inkomen ontvangen vanaf 2018 worden verlaagd naar maximaal 70% van het minimumloon. Personen die helemaal niet kunnen werken, behouden hun uitkering met een hoogte van 75% van het minimumloon.

Kijk hier voor meer informatie over de veranderingen voor Wajongers.

Sociale werkvoorziening (Wsw)

Er zullen als gevolg van de nieuwe wet geen nieuwe plaatsen meer komen in de sociale werkvoorziening. Het doel hiervan is om voor zo veel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking een baan bij een regulier bedrijf te verzorgen. Om dit te realiseren zullen er tot 2026 125.000 extra banen voor deze mensen komen. Hiervan zullen 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid worden gerealiseerd.

Kijk hier voor een uitgebreide uitleg van de veranderingen in de sociale werkvoorziening.

Bijstandsgerechtigden

Ook voor bijstandsgerechtigden brengt de nieuwe wet veel veranderingen met zich mee.

  • Gemeenten moeten een tegenprestatie vragen voor bijstand. Zij mogen zelf bepalen welke vorm dit krijgt.
  • De uitkering van personen die zich ernstig misdragen tegen een gemeentelijke ambtenaar mag worden verlaagd.
  • Alleenstaande ouders vallen in een lagere bijstandsnorm. Zij krijgen hiernaast wel extra kind gebonden budget.
  • Er worden door het kabinet voorwaarden gesteld aan de taalvaardigheid van mensen met een bijstandsuitkering.
  • Bijstandsgerechtigden die de woonkosten delen met huisgenoten van 21 of ouder krijgen een lagere uitkering.
  • Bijstandsgerechtigden moeten zich houden aan verschillende verplichtingen. Zij moeten werk dat zij aangeboden krijgen, accepteren en proberen te behouden. Hiernaast moeten zij, indien nodig, akkoord gaan met een hoge reistijd (maximaal 3 uur per dag).
  • De langdurigheidstoeslag wordt vervangen door de individuele inkomstentoeslag. Personen die voor langere tijd moeten rondkomen van een laag inkomen, zonder uitzicht op verbetering, kunnen deze toeslag krijgen.

Kijk hier voor een meer uitgebreide toelichting van de veranderingen voor bijstandsgerechtigden.