Ziektewet

D
 • Deskundigenoordeel UWV (ook wel: second opinion)
  Re-integratie is een zaak tussen jou en je werkgever. Het UWV heeft hier normaal gesproken geen rol in. Maar soms loopt de re-integratie vast. Dan kun je ons of een andere belangenorganisatie om advies vragen. Helpt dat niet, dan kun je het UWV vragen om een onafhankelijk deskundigenoordeel (second opinion). Wie kan een deskundigenoordeel aanvragen? […]
E
 • Einde contract tijdens ziekte: verplichtingen van je werkgever
  Ziekte geeft geen bescherming tegen een aflopend contract. Ben je nog ziek op de einddatum van je dienstverband? Dan hoeft jouw werkgever je geen loon meer te betalen. Recht op Ziektewet Vanaf het moment dat je dienstverband eindigt, krijg je een Ziektewet-uitkering. Je werkgever vraagt de uitkering voor je aan bij het UWV. Re-integratie-verslag van […]
I
 • Ik ontvang WW en ben ziek. Wat moet ik doen?
  Word je ziek, dan is het belangrijk dat je je tijdig ziek meldt. Of je nu in loondienst bent of een uitkering ontvangt. Ben je in loondienst? Dan meld je je ziek bij je werkgever. Ontvang je een WW-uitkering? Dan moet je jezelf ziek melden bij het UWV. Zo werkt ziek melden tijdens WW Word je […]
K
 • Krijg ik mijn uitkering nog in de gevangenis?
  Je ontvangt geen uitkering als je in de gevangenis zit. Zit je in een gevangenis, een huis van bewaring, een penitentiaire inrichting of een tbs-kliniek? Dan stopt je uitkering direct. Uitkeringen die stoppen als je vastzit Moet je een straf uitzitten, dan heb je geen recht meer op de volgende uitkeringen: Ziektewet Algemene Ouderdomswet (AOW) Wet op […]
O
 • Ontslag na 2 jaar ziekte
  Ben je langdurig ziek? Na 2 jaar ziek zijn, komt er een kantelpunt. Voor je werkgever is het nu makkelijker om je te ontslaan. De eerste 2 jaar van je ziekte geldt een ontslagverbod. Daarna hoeft je werkgever geen loon meer te betalen. Maar hij kan je niet zomaar ontslaan. Ontslagverbod Tijdens je ziekte kan […]
R
 • Re-integratie: hoe werkt dat?
  Re-integratie betekent ‘weer aan het werk gaan’. Deze term is van toepassing als je werkloos bent en op zoek naar een baan. En als je ziek bent en op de werkvloer wilt of moet terugkeren. Arbeidsintegratie bij werkloosheid Je kunt re-integreren als je werkloos bent en hulp wilt bij het vinden van een baan. Dit heet arbeidsintegratie […]
U
 • UWV : Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
  Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) is de Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de volgende wetten: Werkloosheidswet (WW) Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) Ziektewet (ZW) Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong) Toeslagenwet (TW) Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Zelfstandigen (WAZ) Bepaalde onderdelen van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) Wet […]
W
 • Wanneer heb ik recht op Ziektewet?
  Een Ziektewet-uitkering is bedoeld voor werknemers die door ziekte of handicap hun werk niet kunnen doen. Ben je in dienst, dan betaalt je werkgever meestal je loon door. Heb je geen werkgever die jouw loon doorbetaalt? Dan heb je recht op Ziektewet. Je kunt de Ziektewet-uitkering aanvragen bij het UWV. Wie heeft recht op een […]
 • WIA en Ziektewet
  Ben je langdurig ziek en heb je geen baan? Dan kom je in de Ziektewet. Ben je na 2 jaar nog ziek? Dan beland je in de WIA. Deze regeling bestaat uit de WGA en de IVA. Bij de WGA werk je gedeeltelijk of ga je op termijn weer aan de slag. De IVA is […]
Z
 • Ziekengeld: hoe bereken je de hoogte van je uitkering?
  Ben je ziek en heb je geen werkgever die jouw loon doorbetaalt? Dan heb je in de meeste gevallen recht op ziekengeld, oftewel een Ziektewet-uitkering. De hoogte van deze uitkering kun je zelf berekenen. Bekijk de hoogte van je sv-loon Het ziekengeld bedraagt 70% van je dagloon – in uitzonderingsgevallen 100%. Het dagloon is gebaseerd op het […]
 • Ziektewet en loondoorbetaling tijdens ziekte: de verschillen
  Heb je een werkgever en word je ziek? Dan betaalt je werkgever maximaal 2 jaar je loon door. Heb je een uitkering en word je ziek? Dan beland je in de Ziektewet. Voor maximaal 2 jaar ontvang je een Ziektewet-uitkering. Het grote verschil tussen Ziektewet en loondoorbetaling is wie jouw loon betaalt. Hoogte van de […]
 • Ziektewet: niet meer verzekerd, toch een uitkering?
  Als je niet meer verzekerd bent voor de Ziektewet, krijg je in de regel geen ziekengeld. De enige uitzondering hierop vormt de zogenoemde nawerking, waardoor je soms toch nog recht op uitkering kan hebben. Ook al is de verzekering geëindigd. Voorwaarden voor nawerking Er zijn 2 situaties waarin de nawerking van toepassing is: Als je […]
 • Ziektewet: wat is de duur van mijn uitkering?
  Je ontvangt een Ziektewet-uitkering, totdat je 104 weken arbeidsongeschikt bent. Gerekend vanaf je eerste ziektedag. Je ontvangt dus maximaal 104 weken ziekengeld. Uitzonderingsgevallen Het maximum van 104 weken geldt niet voor zwangeren. Ben je zwanger, dan kan de Ziektewet-uitkering langer duren. Ben je enige tijd ziek geweest en word je binnen 4 weken daarna weer […]