Sociale werkvoorziening

W
  • WSW (Wet Sociale Werkvoorziening)
    De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is er voor mensen die om verschillende redenen alleen in aangepaste omstandigheden kunnen werken. Bijvoorbeeld als een lichamelijke of verstandelijke handicap je hindert bij het werk, of als je een psychische stoornis hebt en je leven weer aan het opbouwen bent. Het kan zijn dat je door je handicap jouw […]