Ongeval op het werk

G
 • Gevaarlijke stoffen en de zorgplicht van je werkgever
  Je werkgever is verplicht om jouw veiligheid en gezondheid te beschermen. Zeker als jij tijdens je werk blootgesteld kan worden aan schadelijke stoffen. Deze verplichting heet de ‘zorgplicht’. Zorgplicht in de wet De zorgplicht van de werkgever is omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet. Je werkgever voldoet aan de zorgplicht als hij de volgende stappen heeft genomen: Je […]
V
 • Verhalen van letselschade
  Zoek juridische bijstand Het verhalen van letselschade is een complex proces. De partij die het letsel heeft veroorzaakt moet namelijk – gemotiveerd – aansprakelijk gesteld worden. Als je letselschade hebt, is het verstandig om contact te zoeken met een letselschadeadvocaat of letselschaderegelaar. Als je lid bent van een vakbond of rechtsbijstandverzekeraar, kun je daarmee contact […]
W
 • Wat doet een bhv’er?
  Een bhv’er is een bedrijfshulpverlener. Dit zijn werknemers die getraind zijn om hulp te bieden in noodsituaties. Zij volgen zowel een EHBO-cursus als een brandveiligheidscursus. Ze zijn verplicht om hun kennis up-to-date te houden. Voor de veiligheid van werknemers is het belangrijk dat er voldoende bhv’ers op de werkvloer zijn. Wat moet een bhv’er kunnen? […]
 • Wie is aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?
  Krijg je tijdens het werk een ongeluk, dan is dat een bedrijfsongeval. Loop je hierdoor schade op? Dan is je werkgever hier verantwoordelijk voor. Schade vergoeden Een ongeluk kan op verschillende momenten gebeuren. Van het uitglijden op een gladde vloer tot gewond raken door een zware machine. De werkgever is aansprakelijk als jij hierdoor gewond raakt. […]