Langdurige zorg

A
 • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
  Heb je voor lange tijd medische zorg of ondersteuning nodig? Dan vergoedde de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) tot 2015 de kosten. In 2015 verving de overheid deze wet door de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook is toen een aantal regels ondergebracht bij bestaande wetten, waaronder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Wat is/was de AWBZ? De AWBZ […]
J
 • Jeugdwet
  Vanuit de Jeugdwet regelen gemeenten de zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Het gaat om jongeren die tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien. Wat valt onder de Jeugdwet? Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. Gemeenten hebben ook de plicht […]
W
 • Wat is de Zorgverzekeringswet?
  De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een ziektekostenverzekering voor iedereen. Iedereen moet zich verzekeren voor ziektekosten. Je moet in ieder geval een verzekering voor het basispakket afsluiten. Dat is verplicht. Het basispakket De basisverzekering is een verzekering tegen de kosten van de meest gebruikte zorg. Zoals de huisarts en veel medicijnen. In de Zvw staat wat er […]
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
  De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt voorzieningen voor mensen die voortdurend zorg nodig hebben. Zoals chronisch zieken of mensen met een ernstige lichamelijke of geestelijke aandoening. Indicatie vereist Wil je aanspraak maken op voorzieningen van de Wlz? Dan moet je een Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De voorwaarden om deze indicatie te […]
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  Veel mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook als ze daarbij ondersteuning nodig hebben. Hiervoor is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in het leven geroepen. Op basis van de Wmo kun je lichte zorg en ondersteuning aan huis krijgen. Gemeente is verantwoordelijk Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het leveren van ondersteuning. Hierdoor verschillen de […]
Z
 • Zorgverlof aanvragen: hoe doe je dat?
  Je hebt recht op zorgverlof als je bijvoorbeeld je zieke kind, partner of een van je ouders wilt verzorgen. Zorgverlof aanvragen doe je schriftelijk bij je werkgever. Dit geldt voor zowel kortdurend zorgverlof als langdurend zorgverlof. Hieronder vind je een voorbeeldbrief voor beide gevallen. Voorbeeldbrief kortdurend zorgverlof “Geachte [naam werkgever of personeelsfunctionaris], Met deze brief dien ik een […]