Zorgverlof

M
  • Mantelzorg en de combinatie met werk
    Je bent mantelzorger als je zorgt voor een ziek familielid of zieke vriend. Het gaat om onbetaalde zorg voor een langere tijd. Wanneer is jouw hulp mantelzorg? Mantelzorg is structurele hulp die je iemand biedt. Bijvoorbeeld iedere week naar het ziekenhuis rijden. Of helpen met huishoudelijke zorg en verpleegkundige handelingen verrichten. Een keer boodschappen doen […]
Z
  • Zorgverlof aanvragen: hoe doe je dat?
    Je hebt recht op zorgverlof als je bijvoorbeeld je zieke kind, partner of een van je ouders wilt verzorgen. Zorgverlof aanvragen doe je schriftelijk bij je werkgever. Dit geldt voor zowel kortdurend zorgverlof als langdurend zorgverlof. Hieronder vind je een voorbeeldbrief voor beide gevallen. Voorbeeldbrief kortdurend zorgverlof “Geachte [naam werkgever of personeelsfunctionaris], Met deze brief dien ik een […]