Vakantiedagen

A
 • Alles wat je wilt weten over vakantie!
  Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht? Moet ik deze verplicht opnemen? Hoe zit het met het opnemen van vakantiedagen bij een all-in loon? En wat moet ik doen als ik ziek word tijdens mijn vakantie? Vakantiedagen Volgens de wet heb je per jaar minimaal recht op 4 keer het aantal uren dat je per week […]
B
 • Bouw ik vakantiedagen op als ik ziek ben?
  Als je ziek bent, bouw je gewoon vakantiedagen op. Het gaat vaak wel alleen om wettelijke vakantiedagen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen bestaan meestal andere afspraken. Wettelijke vakantiedagen en ziekte Sinds 2012 bouw je ook tijdens ziekte wettelijke vakantiedagen op. Ongeacht de duur van je ziekte. Voor die tijd bouwde je over maximaal zes maanden vakantiedagen op. […]
E
 • Extra vakantiedagen door leeftijd of dienstjaren
  Wil je aanspraak maken op extra vakantiedagen vanwege je leeftijd? Dat kan alleen als daar schriftelijke afspraken over bestaan, bijvoorbeeld in je cao. Nergens in de wet staat dat je recht hebt op extra vrije dagen omdat je een jaartje ouder wordt. Ook niet om een andere reden. Afspraken over extra vakantiedagen Informatie over extra […]
H
 • Heb ik recht op een vrije dag voor het Suikerfeest/Offerfeest?
  Tijdens het Suikerfeest of Offerfeest ben je niet automatisch vrij van het werk. Dit hangt af van wat er in je cao staat. Vraag op tijd een vrije dag aan Als je verlof voor één van de islamitische feestdagen wilt, kun je het beste van tevoren vrij vragen bij je werkgever. Op die manier kan hij hem […]
 • Hoeveel vakantiedagen krijg ik per jaar?
  Als je werkt, heb je recht op vakantiedagen. Hoeveel vakantiedagen je krijgt, hangt af van hoeveel je werkt en van de afspraken in je contract of cao. Staat er niets in je contract en geldt er geen cao? Dan heb je recht op het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. Bereken op hoeveel vakantiedagen je recht […]
K
 • Kan ik mijn vakantiedagen meenemen naar volgend jaar?
  Soms mag je van werkgevers maar een maximum aantal vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar. Dat is onterecht! Wettelijke vakantiedagen blijven na het jaar van ontstaan 6 maanden geldig. Bovenwettelijke vakantiedagen zelfs 5 jaar. Opmaken hoeft dus niet voor eind december van het lopende jaar. Vervaltermijn wettelijke vakantiedagen: 6 maanden Je wettelijke vakantiedagen zijn de dagen waarop je […]
M
 • Mag ik zelf bepalen wanneer ik mijn vakantiedagen opneem?
  Je werkgever moet jou ieder jaar de kans geven jouw wettelijke vakantiedagen op te nemen. Bij een contract van 40 uur per week zijn dat 20 dagen. In overleg met je werkgever In principe overleg je altijd met je werkgever als je vakantiedagen wilt opnemen. Behalve als jullie een andere (schriftelijke) afspraak hebt gemaakt. Of als […]
 • Moet ik verplicht vakantiedagen opnemen?
  Je werkgever kan niet bepalen hoeveel vakantiedagen jij per jaar opneemt. Behalve wanneer hierover afspraken staan in je arbeidsovereenkomst of cao. Het blijft in principe jouw keuze hoeveel vakantie je opneemt en wanneer. Wel kan hij een aantal verplichte vrije dagen aanwijzen. Vakantiedagen kunnen vervallen Staan er geen afspraken in je contract of cao? Dan […]
S
 • Snipperdag: wat is het?
  Als je in loondienst bent, dan heb je recht op vakantiedagen. Je kunt ze allemaal in 1 keer gebruiken. Maar je kunt ook tussendoor een dag vrij nemen. Dit heet een snipperdag. Snipperdag en snipperuur Een snipperdag is dus een losse vakantiedag die je niet aaneengesloten met andere vakantiedagen opneemt. Vaak staat in je cao dat je in […]
U
 • Uitbetalen vakantiedagen bij faillissement
  Ontvang je geen loon meer doordat je werkgever failliet is? Dan heb je recht op een uitkering wegens betalingsonmacht. Deze uitkering ontvang je van het UWV. Ook krijg je jouw vakantiedagen bij faillissement uitbetaald. Wat zegt de wet? In de Werkloosheidswet staat dat je bij faillissement van je werkgever nog een tijd recht hebt op achterstallig […]
V
 • Vakantieopbouw bij onbetaald verlof
  Tijdens het onbetaald verlof bouw je geen vakantiedagen op. Alleen als je het onbetaald verlof gebruikt voor langdurend zorgverlof, bouw je vakantiedagen op.
 • Voorbeeldbrief terugvordereren vakantiedagen
  Denk je dat je werkgever ten onrechte vakantiedagen van je inhoudt? Dan kun je het beste eerst je werkgever hierop aanspreken. De werkgever mag soms vakantiedagen inhouden. Omdat je (langdurig) ziek was. Of omdat er geen werk voor je was. Afspraken hierover staan altijd in je cao. Als je werkgever niet reageert Verandert er niets na het gesprek met […]
W
 • Wat als ik ziek word tijdens mijn vakantie?
  Word je ziek tijdens je vakantie? Dat is heel vervelend. Meld je altijd meteen ziek bij je werkgever. Hij houdt dan geen vakantiedagen in over de dagen dat je ziek bent. Wel moet je aantoonbaar ziek zijn. Dus niet als je een kater hebt na een avond stappen! Welke stappen moet je nemen? Je ziek melden […]
 • Werkgebrek: wat zijn de gevolgen voor jou als werknemer?
  Het kan voorkomen dat er werkgebrek is. Bijvoorbeeld als jouw werkgever niet genoeg opdrachten  of orders krijgt. Dit kan voor grote verliezen van de werkgever zorgen. Tegelijkertijd kunnen jij en je collega’s geen of weinig werk doen, terwijl jullie wel salaris ontvangen. Wanneer mag je werkgever vakantiedagen inhouden? Veel werkgevers proberen gebrek aan werk op te vangen door […]