Nabestaanden

A
 • Algemene Nabestaandenwet (Anw)
  De Algemene nabestaandenwet (Anw) is een volksverzekering voor nabestaanden. Hij biedt een vangnet voor als je partner of degene met wie je samenwoont overlijdt. Kom je daardoor in financiële problemen, dan krijg je een uitkering. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert deze uit. Voor wie is de Algemene nabestaandenwet? Iedereen die in Nederland woont is verzekerd […]
O
 • Overlijdensuitkering bij bijstand
  Als nabestaande heb je recht op een overlijdensuitkering. Ook als de overledene bijstand ontving. Wat is een overlijdensuitkering? De overlijdensuitkering bestaat uit een volledige maand bijstandsuitkering. Deze maand gaat in op de dag van overlijden. Daarna past het UWV de uitkering aan de nieuwe situatie aan. Het kan ook zijn dat de uitkering na een maand stopt. […]
 • Overlijdensuitkering voor nabestaanden van een werknemer
  Wanneer een werknemer overlijdt, dan heb je als nabestaande recht op een overlijdensuitkering. De werkgever van de overledene betaalt deze uitkering. Hoogte van de overlijdensuitkering De uitkering is minimaal 1 bruto maandsalaris, inclusief vakantiegeld. Het kan zijn dat je volgens de CAO recht hebt op een langere uitkering. De uitkering mag maximaal 3 keer het […]
 • Overlijdensuitkering voor nabestaanden van iemand in de Ziektewet
  Ben je de nabestaande van iemand met een Ziektewet- of een andere uitkering? Dan ontvang je een overlijdensuitkering via het UWV. Bij welke uitkeringen? Het gaat om de volgende uitkeringen: WAO, WIA, Ziektewet, Wajong, WAZ, WW en AOW. Het UWV gaat na het overlijden van de uitkeringsgerechtigde na of er nabestaanden zijn. Zo ja, dan […]