Kinderbijslag

H
  • Heb ik recht op kinderbijslag?
    De overheid betaalt met de kinderbijslag mee aan de kosten voor de opvoeding van je kind. Als je in Nederland woont of werkt en kinderen hebt onder de 18 jaar, dan is de kans groot dat je kinderbijslag krijgt. Je ontvangt de kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Voor wie? Je hebt recht op kinderbijslag […]
K
  • Kinderbijslag: hoeveel mag je kind bijverdienen?
    Heeft je kind een bijbaan, dan kan dat gevolgen hebben voor de kinderbijslag. Is jouw kind jonger dan 16 en woont het thuis? Dan maakt het niet uit wat je kind bijverdient. Je krijgt gewoon kinderbijslag. Is je kind 16 of 17 jaar, of woont je kind niet thuis? Dan maakt het wel uit wat je kind bijverdient. Als je kind 16 of 17 […]
S
  • Sociale Verzekeringsbank: wat doet de SVB?
    De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt uitkeringen in opdracht van de overheid. De SVB heeft vestigingen in heel Nederland. De organisatie zorgt ervoor dat burgers onder andere hun kinderbijslag, AOW-pensioen of nabestaandenuitkering ANW krijgen. Ook is de SVB betrokken bij de voorbereiding en toetsing van nieuwe regelingen. Uitkeringen voor speciale groepen De Sociale Verzekeringsbank verzorgt de betaling van uitkeringen […]