WW-uitkering

D
 • De duur van mijn WW-uitkering berekenen: hoe doe ik dat?
  Wanneer je werkloos wordt, is dat heel vervelend. Je wilt snel weer een nieuwe baan vinden. De tijdelijke WW-uitkering biedt je lucht. Deze uitkering duurt minimaal 3 maanden als je voldoet aan de wekeneis. Maar hoelang heb jij precies recht op WW? Bereken de duur van je WW met de rekenhulp. Minimale en maximale duur […]
F
 • Faillissement en datum begin WW
  Heb je recht op een WW uitkering, als je nog in dienst bent bij je failliete werkgever, omdat er nog een opzegtermijn is? Ja, want je werkgever is failliet en kan niet meer betalen. Officieel moet de werkgever een opzegtermijn hanteren en ben je dus nog niet werkloos en heb je eigenlijk nog geen recht […]
H
 • Heb ik recht op bijstand als ik een eigen huis heb?
  Heb je een eigen huis? Dan kijkt de gemeente naar de overwaarde van je huis als je een bijstandsuitkering aanvraagt. Overwaarde is de huidige waarde van je woning min de nog niet afgeloste hypotheek. De overwaarde van de woning beïnvloedt de hoogte van je uitkering. Eigen huis en direct recht op bijstand Is de overwaarde van je huis lager […]
 • Heb ik recht op vakantie met een WW-uitkering?
  Wanneer je een WW-uitkering ontvangt, ben je zelf verantwoordelijk om nieuw werk te vinden. Dat kan een baan op zich zijn. Gelukkig heb je ook in de WW recht op vakantie. Neem je vakantiedagen op, dan krijg je je uitkering gewoon doorbetaald. 20 vakantiedagen Met een WW-uitkering heb je recht op 20 vakantiedagen per kalenderjaar. […]
 • Heb ik recht op WW als ik zelf ontslag neem?
  Meestal heb je geen recht op een WW-uitkering als je zelf ontslag neemt. Ook niet als je dat in je proeftijd doet. Het UWV beschouwt je dan als verwijtbaar werkloos. Dat is een reden om een WW-aanvraag af te wijzen. Zelf ontslag nemen en toch WW Gooi je zelf de handdoek in de ring? Dan […]
 • Heeft mijn ontslagvergoeding invloed op mijn WW?
  Bij ontslag heb je meestal recht op een ontslagvergoeding. Deze ‘gouden handdruk’ heeft geen invloed op de hoogte van je WW-uitkering. Wel kan je WW soms later starten door een ‘fictieve opzegtermijn’. Wanneer heb je recht op ontslagvergoeding? Een ontslagvergoeding heet ook wel transitievergoeding. ‘Transitie’ benadrukt de overgang naar ander werk. Je hebt recht op deze […]
I
 • Ik ben opnieuw werkloos, wat betekent dat voor mijn WW?
  Is je WW-uitkering gestopt omdat je weer bent gaan werken? En word je opnieuw werkloos? Vraag dan opnieuw een WW-uitkering aan op www.werk.nl. Herleving van de WW Word je binnen 26 weken opnieuw werkloos, dan loopt je oude WW-uitkering weer verder. Dit heet ‘herleving van de WW’. Het is belangrijk dat je de uiterste datum […]
 • Ik ontvang WW en ben ziek. Wat moet ik doen?
  Word je ziek, dan is het belangrijk dat je je tijdig ziek meldt. Of je nu in loondienst bent of een uitkering ontvangt. Ben je in loondienst? Dan meld je je ziek bij je werkgever. Ontvang je een WW-uitkering? Dan moet je jezelf ziek melden bij het UWV. Zo werkt ziek melden tijdens WW Word je […]
 • IOAW-uitkering
  De IOAW is een uitkering van de gemeente bedoeld voor oudere werkloze werknemers en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers die geboren zijn vóór 1 januari 1965. De IOAW-uitkering verschilt niet veel van de bijstandsuitkering. Het enige verschil is de vermogenstoets. Bij de IOAW-uitkering wordt eigen vermogen, bijvoorbeeld je spaarrekening of koophuis buiten beschouwing gelaten. Ook toeslagen zoals […]
 • IOAZ-uitkering
  De IOAZ-uitkering is een Inkomensvoorziening (uitkering) voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen die hun bedrijf of zelfstandig beroep moeten beëindigen, omdat de inkomsten daaruit onvoldoende zijn. Je hebt recht op een IOAZ-uitkering wanneer je voldoet aan de volgende vereisten: Je bent 55 jaar of ouder maar je hebt de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt; Je […]
K
 • Krijg ik mijn uitkering nog in de gevangenis?
  Je ontvangt geen uitkering als je in de gevangenis zit. Zit je in een gevangenis, een huis van bewaring, een penitentiaire inrichting of een tbs-kliniek? Dan stopt je uitkering direct. Uitkeringen die stoppen als je vastzit Moet je een straf uitzitten, dan heb je geen recht meer op de volgende uitkeringen: Ziektewet Algemene Ouderdomswet (AOW) Wet op […]
M
 • Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik in de WW zit?
  Je kunt prima vrijwilligerswerk doen als je in de WW zit. Het is juist een goede manier om werkervaring op te doen. Alleen mag het vrijwilligerswerk een betaalde baan nooit in de weg zitten. Voorwaarden voor WW en vrijwilligerswerk Ga je als vrijwilliger aan de slag? Hou dan rekening met deze voorwaarden om je uitkering […]
O
 • Ontslag op staande voet nemen: wat zijn de gevolgen?
  Het kan gebeuren, dat je als werknemer ontslag op staande voet wilt nemen. Omdat je niet meer kunt werken op je huidige werkplek. Bijvoorbeeld vanwege seksuele intimidatie door je baas of pesterijen door collega’s. Heb je een aantoonbare, gegronde reden? Dan kun je vertrekken zonder rekening te houden met een opzegtermijn. Laat je goed adviseren, vóórdat je […]
P
 • Pensioenopbouw tijdens WW: hoe regel ik dat?
  Raak je werkloos, dan heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Ook als je WW ontvangt. Met een WW-uitkering bouw je meestal geen pensioen meer op. Hierdoor ontstaat een pensioengat. Je krijgt dan misschien een lager pensioen dan je had verwacht wanneer je de AOW-leeftijd bereikt. Pensioenfonds met werkloosheidsregeling Als je een WW-uitkering ontvangt, bouw je tegenwoordig geen pensioen meer […]
R
 • Re-integratie: hoe werkt dat?
  Re-integratie betekent ‘weer aan het werk gaan’. Deze term is van toepassing als je werkloos bent en op zoek naar een baan. En als je ziek bent en op de werkvloer wilt of moet terugkeren. Arbeidsintegratie bij werkloosheid Je kunt re-integreren als je werkloos bent en hulp wilt bij het vinden van een baan. Dit heet arbeidsintegratie […]
 • Referteperiode: uitgangspunt voor je WW
  Ben je werkloos geraakt? Wil je met een uitkering het gat naar je toekomstige baan overbruggen? Dan kun je een WW-uitkering aanvragen. Na je aanvraag beoordeelt uitkeringsinstantie UWV jouw referteperiode. En of je voldoet aan de referte-eis. Referteperiode: periode van loondienst De referteperiode is de per ode die je hebt gewerkt in loondienst. Tijdens je […]
S
 • Sociale Verzekeringsloon (SV-loon)
  Het SV-loon is het loon waar je belastingen en premies voor sociale verzekeringen over betaalt. Voluit heet het Sociale Verzekeringsloon. Onder sociale verzekeringen vallen volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Daarnaast bepaalt je SV-loon vaak ook de hoogte van een eventuele uitkering. Waaruit bestaat het SV-loon? Je SV-loon is je brutoloon plus alle vaste onderdelen van het loon. Vaste onderdelen zijn: Vakantiegeld […]
 • Sollicitatieplicht WW: wanneer kun je vrijstelling krijgen?
  Als je een WW-uitkering ontvangt, heb je een sollicitatieplicht. Dit betekent dat je moet solliciteren naar passend werk. Ook als je naast je WW een baan hebt. In sommige gevallen kun je vrijstelling van je sollicitatieplicht krijgen. Wanneer hoef je niet te solliciteren? In de volgende gevallen ben je vrijgesteld van de sollicitatieplicht: Je bent […]
T
 • Toeslagenwet
  Wat is de Toeslagenwet? De Toeslagenwet vult een aantal sociale uitkeringen aan. Het kan hierbij gaan om uitkeringen als de ZW, WW, IOW, WAO, WIA, WAJONG, WAZ en om uitkeringen i.v.m. zwangerschap/bevalling/adoptie/pleegzorg op grond van de Wet Arbeid en Zorg. Als het totale inkomen van jou en jouw partner lager is dan het zogenaamde “sociaal […]
U
 • UWV : Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
  Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) is de Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de volgende wetten: Werkloosheidswet (WW) Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) Ziektewet (ZW) Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong) Toeslagenwet (TW) Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Zelfstandigen (WAZ) Bepaalde onderdelen van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) Wet […]
V
 • Vanuit de WW je eigen bedrijf starten
  Ontvang je WW en wil je graag een eigen bedrijf opstarten? Dat kan met de startperiode van het UWV. Heb je een goed plan, dan krijg je 6 maanden de tijd om je bedrijf op te zetten. Met behoud van je uitkering. Spelregels startperiode Het UWV heeft aan de startperiode een aantal spelregels verbonden: Je […]
 • Verzekerd voor WW: hoe weet ik of ik verzekerd ben?
  In principe is iedere werknemer in loondienst verzekerd voor WW. Via je salaris draag je WW-premie af. Zelfstandigen zijn niet verzekerd voor een WW-uitkering. Wel in loondienst, niet verzekerd voor WW In loondienst ben je in principe verzekerd voor WW. Er zijn een drietal uitzonderingen. Je bent niet langer verzekerd voor WW als: Je geen […]
W
 • Wachtgeld
  Wat is een wachtgelduitkering?Een wachtgelduitkering is bedoeld om werknemers die de overheid heeft moeten ontslaan, tegemoet te komen met een tijdelijke uitkering. Zo worden zij in de gelegenheid gesteld om naar nieuw werk te zoeken, zonder direct zonder inkomsten te zitten. Vanzelfsprekend stopt de wachtgelduitkering op het moment dat de oud-werknemer nieuw werk heeft gevonden. Voor wie […]
 • Wanneer ben ik verwijtbaar werkloos?
  Je bent verwijtbaar werkloos als het je eigen schuld is dat je bent ontslagen. Ontslag is een logisch gevolg van slecht gedrag. Stelen op de werkvloer is daar een voorbeeld van. Maar je bent ook verwijtbaar werkloos als je zélf ontslag neemt. Geen recht op WW-uitkering Heb je je ontslag aan jezelf te wijten, dan […]
 • Wanneer heb ik geen recht meer op WW? En wat dan?
  De WW-uitkering is een tijdelijke uitkering als je werkloos bent. Het is een overbrugging van je oude naar een nieuwe baan. Zodra je nieuw werk hebt gevonden, stopt je uitkering. Er zijn ook situaties waarin je WW stopt zónder dat je nieuw werk hebt. Gevallen waarin je WW-uitkering stopt Vind je een nieuwe baan voor […]
 • Wat als je WW onder het sociaal minimum uitkomt?
  Als je in de WW belandt, kan je inkomen onder het sociaal minimum uitkomen. Bijvoorbeeld doordat je in deeltijd werkte. In dat geval kun je in aanmerking komen voor een toeslag bovenop je WW-uitkering. Wat is het sociaal minimum? Het sociaal minimum is het bedrag dat je minimaal nodig hebt om rond te kunnen komen. […]
 • Wat gebeurt er met mijn WW als ik gedeeltelijk ga werken?
  Ga je gedeeltelijk weer werken, dan zal je WW-uitkering lager uitvallen. Hoeveel lager hangt af van het aantal uren dat je weer gaat werken. Het UWV berekent dit voor je, zodra je meldt dat je een nieuwe baan hebt. Recht op gedeeltelijke WW Ga je weer werken, maar blijf je minimaal 5 uur per week werkloos? […]
 • Wat houdt de wekeneis in?
  De wekeneis is belangrijk voor het aanvragen van je WW-uitkering. Wil je aanspraak maken op WW? Dan moet je minstens 26 weken hebben gewerkt in de periode van 36 weken voor dat je werkloos wordt. Een half jaar dus. Wanneer telt een week mee? Een week telt niet altijd mee. Dat kan betekenen dat je […]
 • Wat is dagloon en hoe bereken je dit?
  Je dagloon is wat je gemiddeld per dag verdiende in het jaar voor je werkloosheid. Het UWV gebruikt het om de hoogte van je WW-uitkering te bepalen. Van je dagloon ontvang je de eerste 2 maanden van je werkloosheid 75%. Daarna 70%. Sv-loon als uitgangspunt Om het dagloon te berekenen gaat het UWV uit van het sv-loon. Oftewel het sociale verzekeringsloon. […]
 • Wat is dagloongarantie en wanneer heb ik daar recht op?
  Ontvang je een WW-uitkering? Dan baseert het UWV deze op je laatst verdiende loon. Neem je werk aan dat minder betaalt? Dan ga je er niet op achteruit als je binnen 1 jaar opnieuw werkloos wordt. De dagloongarantie compenseert een lagere WW-uitkering na een minder goed betaalde baan. Waarom dagloongarantie? De overheid wil iedereen aanmoedigen […]
 • Wat is de jareneis bij de WW-uitkering?
  Een WW-uitkering duurt minimaal 3 maanden. Je hebt hier recht op als je voldoet aan de wekeneis. Je hebt recht op een langere WW-uitkering als je ook aan de jareneis voldoet. Hoe langer je hebt gewerkt, hoe langer je recht hebt op WW. Wanneer voldoe je aan de jareneis WW? Je voldoet aan de wekeneis WW […]
 • Wat is een pensioenbreuk en hoe kun je hem voorkomen?
  Stopt jouw deelname aan een pensioenregeling? Dan ontstaat een pensioenbreuk of pensioengat. Dit heeft bijna altijd pensioenverlies tot gevolg. Een pensioenbreuk kan verschillende oorzaken hebben, zoals migratie of werkloosheid. Pensioenbreuk voorkomen als je van werkgever verandert Verander je van werkgever, maar is je nieuwe werkgever bij hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds aangesloten? Dan loopt je pensioenopbouw gewoon door. Val […]
 • Wat is het UWV?
  Het UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV zorgt voor de uitkering van werknemersverzekeringen zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet. Daarbij proberen ze werklozen zo snel mogelijk weer aan een baan te helpen.
 • WW hoogte arbeidsurenverlies
  Hoe wordt mijn arbeidsurenverlies berekend door het UWV bij het vaststellen van de hoogte van mijn WW-uitkering? De hoogte van de WW-uitkering is afhankelijk van je arbeidsurenverlies. Je moet minstens vijf arbeidsuren per week werkloos zijn. Over deze uren mag geen recht bestaan op doorbetaling van loon en moet je beschikbaar zijn voor werk. Voor […]
 • WW voorschot: kan ik een voorschot op mijn uitkering krijgen?
  Als je je baan verliest, zit je tijdelijk zonder inkomen. Uitkeringsinstantie UWV beslist meestal binnen 4 weken of je recht hebt op een WW-uitkering. Heb je geen buffer en moeite om toch je huur of boodschappen te kunnen betalen? Dan kun je bij het UWV een voorschot aanvragen. Zo vraag je een voorschot aan op je WW Is het vrijwel zeker […]
 • WW-uitkering: wanneer heb ik recht op WW?
  Word je geheel of gedeeltelijk werkloos, dan kun je een WW-uitkering aanvragen. De Werkloosheidswet biedt hiermee een tijdelijke uitkering om het gat tussen twee banen op te vangen. Voorwaarden voor WW Om in aanmerking te komen voor deze uitkering, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen: Je hebt minimaal 26 weken gewerkt in de 36 weken […]
 • WW: voorschriften / verplichtingen
  Wat zijn mijn verplichtingen bij een WW-uitkering? Als je een WW-uitkering heeft, ben je verplicht zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Met een werkcoach van het UWV maak je afspraken over het zoeken naar werk. Sollicitatieplicht Je hebt een sollicitatieplicht. Vanaf het moment dat je weet dat je werkloos wordt, zoek je […]