Ontslagvergoeding

H
 • Heeft mijn ontslagvergoeding invloed op mijn WW?
  Bij ontslag heb je meestal recht op een ontslagvergoeding. Deze ‘gouden handdruk’ heeft geen invloed op de hoogte van je WW-uitkering. Wel kan je WW soms later starten door een ‘fictieve opzegtermijn’. Wanneer heb je recht op ontslagvergoeding? Een ontslagvergoeding heet ook wel transitievergoeding. ‘Transitie’ benadrukt de overgang naar ander werk. Je hebt recht op deze […]
O
 • Ontslag: hoe gaat het in zijn werk?
  Ontslag betekent dat de werkgever je contract opzegt. Hij zegt je vaste contract op of beëindigt je tijdelijke contract tijdens de looptijd van het contract. Heb je een tijdelijk contract dat afloopt en niet wordt verlengd? Dan is dat geen ontslag. 3 ontslagroutes Je werkgever kan je op verschillende manieren ontslaan: via een vaststellingsovereenkomst via […]
 • Ontslagvergoeding via kantonrechter
  Een ontslag via de kantonrechter gebeurt niet zomaar. Dan moet er wel iets aan de hand zijn. Wanneer je eruit kunt komen met je werkgever is een ontslag met wederzijds goedvinden een prettiger situatie. Wanneer je bij de kantonrechter belandt, beslist hij over de situatie. Krijg je wel of geen ontslag? Krijg je wel of […]
S
 • Schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag
  Heb ik recht op een schadevergoeding als ik word ontslagen? Als je zelf ontslag neemt heb je zelden recht op een schadevergoeding. Echter, als je door je werkgever bent ontslagen, is het ontslag mogelijk onrechtmatig. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je bent ontslagen tijdens ziekte of omdat de baas vindt dat je niet goed […]
 • Sociaal plan: moet een curator dit volgen bij faillissement?
  Krijg je ontslag doordat het slecht gaat met het bedrijf? En staat er in het sociaal plan dat je dan een vergoeding krijgt? Dan moet je werkgever jou deze ontslagvergoeding betalen. Een curator hoeft met deze afspraak geen rekening te houden. Hij komt in beeld als de rechter het bedrijf failliet verklaart. Wat doet een […]
T
 • Transitievergoeding
  Ben je ontslagen? Was je minimaal 2 jaar in dienst? Dan moet de werkgever je een transitievergoeding (ontslagvergoeding) betalen. De transitievergoeding is sinds 1 juli 2015 onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet moet de rechtspositie van flexwerkers versterken. Als een werkgever je ontslaat en was je daar 2 jaar of langer in […]