Faillissement

M
  • Mijn werkgever is failliet: en nu?
    Als je werkgever failliet is, kan hij jouw loon niet langer betalen. Dat heet betalingsonmacht. Het UWV kan bij een faillissement de plicht overnemen om salaris te betalen. Wie betaalt jouw loon? Bij een faillissement heb je recht op een uitkering. Het UWV noemt dit ‘het overnemen van de loondoorbetalingsverplichting wegens betalingsonmacht’. Dit komt erop neer dat […]
U
  • Uitbetalen vakantiedagen bij faillissement
    Ontvang je geen loon meer doordat je werkgever failliet is? Dan heb je recht op een uitkering wegens betalingsonmacht. Deze uitkering ontvang je van het UWV. Ook krijg je jouw vakantiedagen bij faillissement uitbetaald. Wat zegt de wet? In de Werkloosheidswet staat dat je bij faillissement van je werkgever nog een tijd recht hebt op achterstallig […]