Bijstand

B
 • Bijstand boven 65 jaar: hoe werkt het?
  Ben je boven de 65 jaar? Dan heb je meestal recht op een AOW-uitkering. Door omstandigheden kan het zijn dat je geen (volledig) pensioen ontvangt. Met een aanvullende bijstandsuitkering kun je het tekort aanvullen. Volledige AOW-uitkering Zodra je de AOW-leeftijd bereikt, stopt je eventuele uitkering van de gemeente en krijg je een AOW-uitkering van de […]
 • Bijstand: hebben de inkomsten van mijn kinderen invloed op mijn uitkering?
  Hebben je kind of kinderen naast school ook inkomsten? Dan heeft dat in principe geen invloed op de hoogte van je bijstand. Dit geldt voor het inkomen van kinderen tot 18 jaar. Daarna weegt het wel mee. Bijbaan en vakantiewerk Je kind kan prima een eigen zakcentje verdienen met vakantiewerk of een bijbaantje. Daarnaast kun […]
 • Bijstand: mag ik op vakantie als ik een uitkering heb?
  Als je een bijstandsuitkering hebt, mag je 4 weken per jaar op vakantie. Je uitkering krijg je tijdens je vakantie doorbetaalt. Toestemming voor vakantie Je meldt je vakantie vóóraf bij de sociale dienst van jouw gemeente. Dat moet op grond van de informatieplicht. Sta je als werkzoekende ingeschreven, dan moet het ook melden aan het UWV Werkbedrijf. Ga […]
 • Bijstand: wanneer heb ik recht op een uitkering?
  Heb je niet genoeg geld om van te leven, dan kun je bijstand aanvragen. Een bijstandsuitkering vraag je aan bij uitkeringsinstantie UWV in jouw gemeente. Recht op bijstand De bijstandsuitkering is het vangnet van de sociale zekerheid in Nederland. Je hebt alleen recht op bijstand als je niet meer in je eigen levensonderhoud kunt voorzien, bijvoorbeeld door geen of te […]
 • Bijstand: wat is eigen vermogen?
  Voordat je bijstand krijgt, kijkt de gemeente eerst naar je eigen vermogen. Aan de hand daarvan beslist zij hoeveel geld je krijgt. Maar wat is je eigen vermogen? Eigen vermogen is onder andere: Spaargeld Spaarloon Afkoopwaarde van een levensverzekering Tegoed uit een levensloopregeling Boot Caravan Noodzakelijke bezittingen telt de gemeente niet mee als eigen vermogen. […]
 • Bijzondere bijstand: voor wie is het en hoe vraag je het aan?
  Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor bijzondere, noodzakelijke kosten. Bijvoorbeeld kosten in verband met ziekte, een verhuizing of echtscheiding. Voorwaarde is dat deze kosten niet via een andere regeling worden vergoed. Individuele bijzondere bijstand Krijg je te maken met onverwacht hoge kosten? Kun je deze kosten niet betalen van jouw uitkering of loon? […]
H
 • Heb ik recht op bijstand als ik jonger dan 18 jaar ben?
  Als je jonger bent dan 18 jaar, heb je geen recht op een bijstandsuitkering. Dat komt doordat je ouders dan nog voor je moeten zorgen. Tot je 21e zijn zij financieel verantwoordelijk voor je. Er zijn een paar uitzonderingen. Crisissituatie thuis Ben je als kind jonger dan 18 jaar van huis weggelopen, dan wordt soms […]
 • Heb ik recht op bijstand als ik student ben?
  Studeer je en ben je 18 jaar of ouder, dan heb je in principe recht op 4 jaar studiefinanciering. Dit ziet de overheid als inkomen. Je hebt daarom geen recht op een bijstandsuitkering. In sommige gevallen kun je als student toch een uitkering aanvragen. Als je studiefinanciering ontvangt In de Participatiewet heet de studiefinanciering een voorliggende voorziening. Een voorliggende voorziening […]
 • Heb ik recht op bijstand?
  Kan je niet meer in je in je eigen levensonderhoud voorzien? Dan kun je bijstand aanvragen. Je kunt niet meer in je levensonderhoud voorzien als je onvoldoende geld hebt voor noodzakelijke kosten. Denk aan huur, ziektekostenverzekering, eten en kleding. Wanneer heb je recht op bijstand? Je kunt in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering als je: In Nederland woont. […]
I
 • Informatieplicht bijstand
  Ontvang je een bijstandsuitkering? Dan moet je elke maand de gemeente informeren over je inkomsten en wijzigingen in je situatie. Dit is de informatieplicht. Persoonlijke situatie Je informeert de gemeente onder andere over je persoonlijke situatie. Om informatie over je inkomen, je vermogen en het vermogen van je partner en minderjarige kinderen. Denk hierbij aan: Verhuizen […]
K
 • Krijg ik mijn uitkering nog in de gevangenis?
  Je ontvangt geen uitkering als je in de gevangenis zit. Zit je in een gevangenis, een huis van bewaring, een penitentiaire inrichting of een tbs-kliniek? Dan stopt je uitkering direct. Uitkeringen die stoppen als je vastzit Moet je een straf uitzitten, dan heb je geen recht meer op de volgende uitkeringen: Ziektewet Algemene Ouderdomswet (AOW) Wet op […]
O
 • Overlijdensuitkering bij bijstand
  Als nabestaande heb je recht op een overlijdensuitkering. Ook als de overledene bijstand ontving. Wat is een overlijdensuitkering? De overlijdensuitkering bestaat uit een volledige maand bijstandsuitkering. Deze maand gaat in op de dag van overlijden. Daarna past het UWV de uitkering aan de nieuwe situatie aan. Het kan ook zijn dat de uitkering na een maand stopt. […]
R
 • Re-integratie: hoe werkt dat?
  Re-integratie betekent ‘weer aan het werk gaan’. Deze term is van toepassing als je werkloos bent en op zoek naar een baan. En als je ziek bent en op de werkvloer wilt of moet terugkeren. Arbeidsintegratie bij werkloosheid Je kunt re-integreren als je werkloos bent en hulp wilt bij het vinden van een baan. Dit heet arbeidsintegratie […]
S
 • Sociale voorzieningen: welke zijn er?
  Naast de sociale verzekeringen zijn er in Nederland ook sociale voorzieningen. Voor sociale verzekeringen betaal je premies. Voor sociale voorzieningen niet. De overheid regelt deze voorzieningen. Ze zijn bieden een bestaansminimum aan mensen die anders geen inkomen zouden hebben. Sociale voorzieningen heten daarom ook ‘het sociale vangnet’. Wetten voor sociale voorzieningen De overheid regelt de […]
 • Sollicitatieplicht bijstand
  Ontvang je een bijstandsuitkering? Dan moet je minimaal 1 keer per week solliciteren. Dit is de sollicitatieplicht. Voor wie geldt de sollicitatieplicht? Iedereen van 65 jaar en jonger met een bijstandsuitkering, moet zelf naar werk zoeken. Dit is een van de verplichtingen als je een bijstandsuitkering ontvangt. Vraag je met je partner een bijstandsuitkering aan voor gehuwden […]
V
 • Verplichtingen bijstand
  Heb je een bijstandsuitkering? Dan moet je aan een drietal verplichtingen voldoen. Dit zijn de sollicitatieplicht, de informatieplicht en de medewerkingsplicht. Sollicitatieplicht Als je 65 jaar of jonger bent, dan heb je een sollicitatieplicht. Je bent dan verplicht om zelf actief naar werk te zoeken. Dat is 1 van de voorwaarden voor het krijgen van […]
 • Voorschot op bijstand: wanneer heb ik hier recht op?
  Vraag je een bijstandsuitkering aan en wacht je nog op goedkeuring? Dan kan je in de tussentijd een gedeelte van het geld ontvangen als voorschot op je bijstand. Ontvang je al een uitkering? Dan kun je geen voorschot krijgen. Voorschot na aanvraag van bijstand Na het aanvragen van een bijstandsuitkering moet je afwachten wat de gemeente gaat […]
 • Vrijstelling sollicitatieplicht bijstand
  Heb je een bijstandsuitkering? Dan ben je in bepaalde gevallen niet verplicht om op een baan te solliciteren. Dit heet vrijstelling of ontheffing van de sollicitatieplicht. Redenen voor vrijstelling Wanneer je niet (meer) kunt werken, dan kan de gemeente je een tijdelijke vrijstelling van de sollicitatieplicht geven. Je hoeft dan niet naar werk te zoeken […]
W
 • Waar kan ik bijstand aanvragen?
  Een bijstandsuitkering vraag je aan bij het UWV Werkbedrijf in je woonplaats of regio. Dat geldt ook voor een IOAW-uitkering. Voor de aanvraag heb je een DigiD inlog nodig. Wat gebeurt er met je aanvraag? Is je aanvraag compleet? Dan stuurt het UWV Werkbedrijf deze naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van jouw gemeente. De SVB neemt binnen 8 weken […]
 • Wat is een voorliggende voorziening?
  Met een voorliggende voorziening heb je geen recht op bijzondere bijstand. Een voorliggende voorziening betekent dat je kosten al op een andere manier vergoed kunt krijgen. Bijvoorbeeld doordat je een andere uitkering ontvangt. Deze uitkering is dan de voorliggende voorziening. Bijzondere bijstand Heb je een bijstandsuitkering, dan kan je in sommige gevallen gebruik maken van de […]
 • Welke inkomsten beïnvloeden de hoogte van je bijstand?
  Bijstand is altijd een aanvulling op je eigen inkomsten. De hoogte ervan hangt af van hoeveel eigen geld je hebt. Ook kijkt de gemeente naar inkomsten van een eventuele partner. Inkomsten die de hoogte van je uitkering wél beïnvloeden Inkomsten die meetellen zijn bijvoorbeeld: Geld dat je verdient met een betaalde baan. Een andere uitkering. Jouw […]
Z
 • Zo werkt je recht op bijstand als je onder de 27 jaar bent
  Ben je 27 jaar of jonger en werkloos? Woon je alleen en kan je de kosten voor je levensonderhoud met niemand delen? Dan kun je een bijstandsuitkering krijgen met toeslag van de gemeente. Het toeslagenbeleid kan per gemeente verschillen. Uitkering zonder toeslag Het kan voorkomen dat je een uitkering zonder toeslag krijgt. Dit kan gebeuren als je […]