Pensioen

B
 • B-polis en C-polis: verzekeringen voor je oude dag
  Er zijn meerdere mogelijkheden om je oude dag te financieren. De AOW krijg je sowieso, aanvullend bouw je pensioen op bij je werkgever. Via je werkgever kun je ook kiezen voor een B-polis en voorheen voor een C-polis. Dit zijn een soort levensverzekeringen. Wat is een B-polis? De B-polis is een pensioenvoorziening die je werkgever […]
 • Bijstand boven 65 jaar: hoe werkt het?
  Ben je boven de 65 jaar? Dan heb je meestal recht op een AOW-uitkering. Door omstandigheden kan het zijn dat je geen (volledig) pensioen ontvangt. Met een aanvullende bijstandsuitkering kun je het tekort aanvullen. Volledige AOW-uitkering Zodra je de AOW-leeftijd bereikt, stopt je eventuele uitkering van de gemeente en krijg je een AOW-uitkering van de […]
E
 • Een AOW-uitkering aanvragen
  De Algemene Ouderdomswet (AOW) biedt een basispensioen voor iedereen in Nederland die hiervoor verzekerd is. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert deze uitkering uit. Je moet je AOW-uitkering wel eerst aanvragen. Hoe vraag ik mijn AOW-uitkering aan? Sta je ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan stuurt de SVB je automatisch een aanvraagformulier AOW toe. Dat […]
 • Eindloonregeling: hoe werkt deze pensioenregeling?
  De eindloonregeling is een pensioenregeling waarbij je pensioen is gebaseerd op je laatstverdiende salaris. Naast het eindloonpensioen biedt het pensioenfonds van je werkgever een middelloonregeling of een beschikbare premie. De eindloonregeling wordt steeds minder populair, omdat deze niet altijd betaalbaar blijkt. Hoe hoog is een eindloonpensioen? De hoogte van een eindloonpensioen is gebaseerd op je […]
I
 • Invaliditeitspensioen: aanvullende uitkering bij arbeidsongeschiktheid
  Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt ben, dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op invaliditeitspensioen. Dit is een aanvulling op de WIA, de arbeidsongeschiktheidsregeling van de overheid. Dit pensioen noemen we ook wel arbeidsongeschiktheidspensioen. Aanvulling op WIA en WAO Het invaliditeitspensioen is er voor arbeidsongeschikte werknemers, als aanvulling op een WAO– of WIA-uitkering. Het is dus in […]
J
 • Je AOW in het buitenland laten uitbetalen
  Je gaat met pensioen en besluit om in het buitenland te gaan wonen. In de meeste gevallen kun je je AOW meenemen. Ga je naar een EU- en EER-land, dan kun je ervanuit gaan dat het goed zit. Maar er zijn ook landen waar je je AOW niet kunt ontvangen. Naar welke landen kan je […]
K
 • Krijg ik mijn uitkering nog in de gevangenis?
  Je ontvangt geen uitkering als je in de gevangenis zit. Zit je in een gevangenis, een huis van bewaring, een penitentiaire inrichting of een tbs-kliniek? Dan stopt je uitkering direct. Uitkeringen die stoppen als je vastzit Moet je een straf uitzitten, dan heb je geen recht meer op de volgende uitkeringen: Ziektewet Algemene Ouderdomswet (AOW) Wet op […]
L
 • Levensloopregeling en spaarloonregeling: wat je nog moet weten
  In het verleden kon je een deel van je salaris opzij zetten om bijvoorbeeld eerder met pensioen te gaan. Daar waren 2 soorten regelingen voor, de levensloopregeling en de spaarloonregeling. In 2012 schafte de overheid de regelingen af. Voor sommige deelnemers is de levensloopregeling nog altijd relevant. Verder sparen tot 2022 met de levensloopregeling Met […]
M
 • Middelloonregeling: hoe werkt deze pensioenregeling?
  Is jouw pensioenregeling een middelloonregeling? Dan krijg je vanaf het begin van jouw pensioen 70% van jouw gemiddeld verdiende salaris uitgekeerd. Hierin verschilt de regeling van de eindloonregeling. Met een eindloonregeling ontvang je 70% van jouw laatstverdiende salaris. Basis voor je pensioenopbouw Elk jaarsalaris vanaf je 26e vormt de basis voor jouw pensioenopbouw volgens de […]
P
 • Pensioen & jongeren: gebruik je leeftijd als voordeel
  Het lijkt saai, pensioenen. Maar de keuzes die je als jongere maakt zijn bepalend voor de hoogte van je pensioen later. Er zijn voor jongeren weinig aantrekkelijke regelingen meer. Daarom kun je beter zelf stappen nemen voor een goed pensioen. 3 pensioenpijlers Het pensioenstelsel in Nederland is opgebouwd uit de volgende 3 pijlers: AOW. Dit […]
 • Pensioenopbouw bij WIA en WAO
  De pensioenopbouw bij een WIA- of WAO-uitkering is niet wettelijk geregeld. Ieder pensioenfonds heeft zijn eigen regelingen voor pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Meestal loopt je opbouw gewoon door, maar dit hoeft dus niet. Pensioenopbouw gebaseerd op laatstverdiende salaris Je pensioenopbouw tijdens je WIA of WAO is gebaseerd op je laatstverdiende salaris. Dat is het bedrag dat […]
 • Pensioenopbouw tijdens WW: hoe regel ik dat?
  Raak je werkloos, dan heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Ook als je WW ontvangt. Met een WW-uitkering bouw je meestal geen pensioen meer op. Hierdoor ontstaat een pensioengat. Je krijgt dan misschien een lager pensioen dan je had verwacht wanneer je de AOW-leeftijd bereikt. Pensioenfonds met werkloosheidsregeling Als je een WW-uitkering ontvangt, bouw je tegenwoordig geen pensioen meer […]
 • Prepensioen: eerder stoppen met werken
  Als oudere werknemer kun je eerder stoppen met werken, als je dat wilt. Tegenwoordig hangt hier vaak een aardig prijskaartje aan. Tot 2006 kon je eerder stoppen met werken via de VUT-regeling en via prepensioen. De overheid heeft deze regelingen afgeschaft. Zo wil zij mensen stimuleren om langer door te werken. Wat is prepensioen? Prepensioen […]
S
 • Sociale Verzekeringsbank: wat doet de SVB?
  De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt uitkeringen in opdracht van de overheid. De SVB heeft vestigingen in heel Nederland. De organisatie zorgt ervoor dat burgers onder andere hun kinderbijslag, AOW-pensioen of nabestaandenuitkering ANW krijgen. Ook is de SVB betrokken bij de voorbereiding en toetsing van nieuwe regelingen. Uitkeringen voor speciale groepen De Sociale Verzekeringsbank verzorgt de betaling van uitkeringen […]
U
 • Uitsluiting pensioenregeling: mag mijn werkgever mij uitsluiten?
  De meeste werkgevers bieden jou als werknemer een pensioenregeling aan. Dat is heel gunstig, want zo bouw je pensioen op en je hoeft zelf niets te regelen. De Pensioenwet bepaalt dat je werkgever niet mag discrimineren. Hij mag je dus niet zomaar uitsluiten van een pensioenregeling. Maar er zijn uitzonderingen. Moet jouw werkgever een pensioenregeling […]
W
 • Waardeoverdracht pensioen: wanneer wel, wanneer niet?
  Stel, je bent gaan werken bij een nieuwe werkgever. Bij je vorige werkgever heb je pensioen opgebouwd. Bij je nieuwe werkgever ben je aangesloten bij een ander pensioenfonds of is je pensioen ondergebracht bij een verzekeraar. Waardeoverdracht is wanneer je je oude pensioenaanspraken meeneemt naar het nieuwe pensioenfonds. Zo voorkom je dat je een ingewikkelde pensioenadministratie […]
 • Wat is aanvullend pensioen?
  Het aanvullende pensioen is een belangrijk onderdeel van je pensioen. Je ontvangt het vanaf je pensioenleeftijd als aanvulling op het wettelijk basispensioen, de AOW. Het vervangt het salaris dat je krijgt als je nog werkt. Het aanvullende pensioen bouw je meestal op via je werkgever. Krijgt iedereen aanvullend pensioen? Ongeveer 90% van de werknemers in […]
 • Wat is AOW?
  De AOW (Algemene Ouderdomswet) is het wettelijke basispensioen. Je ontvangt het pensioen vanaf de datum waarop je de AOW-leeftijd bereikt. Op Rijksoverheid.nl kun je berekenen vanaf welke leeftijd jij in aanmerking komt voor een AOW-uitkering. Hoe bouw je een AOW-pensioen op? De meeste mensen die in Nederland wonen of werken, zijn verzekerd voor de AOW. Ieder verzekerd […]
 • Wat is de hoogte van mijn AOW-uitkering?
  Iedere Nederlandse burger heeft recht op een AOW-uitkering. Dat is het basispensioen vanuit de Algemene Ouderdomswet (AOW). Het AOW-pensioen is een vast bedrag. Het is gebaseerd op het netto minimumloon. Er zijn 2 zaken van invloed op de hoogte van jouw AOW-uitkering: het aantal jaar dat je verzekerd bent en je woonsituatie. Verzekerd vanaf je […]
 • Wat is een pensioenbreuk en hoe kun je hem voorkomen?
  Stopt jouw deelname aan een pensioenregeling? Dan ontstaat een pensioenbreuk of pensioengat. Dit heeft bijna altijd pensioenverlies tot gevolg. Een pensioenbreuk kan verschillende oorzaken hebben, zoals migratie of werkloosheid. Pensioenbreuk voorkomen als je van werkgever verandert Verander je van werkgever, maar is je nieuwe werkgever bij hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds aangesloten? Dan loopt je pensioenopbouw gewoon door. Val […]
 • Wat is het verschil tussen prepensioen en VUT-regeling?
  Als oudere werknemer kun je eerder stoppen met werken, als je dat wilt. Tegenwoordig hangt hier vaak een aardig prijskaartje aan. Tot 2006 kon je eerder stoppen met werken via de VUT-regeling en via prepensioen. De overheid heeft deze regelingen afgeschaft. Zo wil zij mensen stimuleren om langer door te werken. Wat is de VUT? VUT staat voor vervroegde uittreding. Een VUT-uitkering is meestal […]
 • Wat is pensioen?
  Pensioen is het inkomen dat je ontvangt vanaf het bereiken van jouw pensioenleeftijd. Dit inkomen bouw je op tijdens je werkzame leven. Het vervangt het salaris dat je krijgt als je nog werkt. De drie pijlers van het pensioen In het pensioen maken we onderscheid tussen drie pijlers: De eerste pijler is je basispensioen, in […]