Uitzendkracht

F
 • Fasensysteem in de uitzendovereenkomst
  Als je als uitzendkracht werkt via een uitzendbureau is de wettelijke ketenregeling niet voor jouw van toepassing. Voor de uitzendkracht bestaat het fasensysteem. Dit systeem bepaald jouw rechtspositie als uitzendkracht. Zowel in de ABU cao als de NBBU cao wordt gebruikt gemaakt van dit fasensysteem. In de ABU cao wordt gesproken van Fase A, B […]
H
 • Het uitzendbeding
  Een uitzendbeding kan in de uitzendovereenkomst opgenomen worden. Dit is een bepaling in de uitzendovereenkomst die ervoor zorgt dat de overeenkomst tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau eindigt als de opdrachtgever (de inlener) de opdracht eindigt. Dus einde opdracht betekent einde uitzendovereenkomst. Het uitzendbeding is ook van toepassing als de uitzendwerknemer ziek wordt. Ziekte betekent […]
N
 • Nieuwe rechten voor flexwerkers, wist jij dat?
  Tegenwoordig zijn steeds meer mensen flexwerkers. Je bent flexwerker als je een tijdelijk contract hebt. Hieronder valt ook een oproep- en nul-urencontract of een uitzendcontract. Om het verschil tussen flexwerkers en vaste werknemers minder groot te maken is de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) ingevoerd. Deze nieuwe wet biedt flexwerkers meer rechten. Wij vroegen […]
U
 • Uitzendovereenkomst
  Een uitzendovereenkomst is een contract tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau. Het uitzendbureau leent de uitzendkracht uit aan een ander bedrijf, dit wordt ook wel de inlener genoemd. De uitzendkracht verricht bij de ander de werkzaamheden, maar krijgt wel betaald via het uitzendbureau. Verder is het andere bedrijf degene die instructies geeft en toezicht houdt […]