Uitbetalen loon

L
 • Loonbetaling
  Je ontvangt je loon over een bepaalde periode, ook wel (betalings-) tijdvak genoemd. Er kunnen verschillende betalingstijdvakken worden afgesproken. Meestal wordt een week, 4 weken of een maand aangehouden. Na afloop van dit tijdvak dient je werkgever je loon te betalen. Je werkgever is verplicht het loon op bepaalde tijdstippen te voldoen. In je contract of […]
 • Loonvordering
  Betaalt je werkgever je salaris of je vakantiegeld niet of niet op tijd, dan kun je een loonvordering indienen. Je vraagt je werkgever dan om het loon waar je recht op hebt alsnog uit te betalen. Een loonvordering dien je in met een loonvorderingsbrief. Kopieer onderstaande voorbeeldbrief en verstuur hem aangetekend naar je werkgever. Voorbeeldbrief loonvordering [Naam […]
M
 • Mijn loon is te laat uitbetaald. Mag dat?
  Je loon moet worden uitbetaald op de afgesproken dagen. Gebeurt dit niet? Dan moet de werkgever jou binnen drie dagen betalen nadat de periode waarin je hebt gewerkt is afgelopen, dit heet een tijdvak. Bijvoorbeeld: Je hebt gewerkt van 1 november tot en met 30 november. Je werkgever moet binnen drie dagen betalen na afloop van dit […]
 • Mijn werkgever is failliet: en nu?
  Als je werkgever failliet is, kan hij jouw loon niet langer betalen. Dat heet betalingsonmacht. Het UWV kan bij een faillissement de plicht overnemen om salaris te betalen. Wie betaalt jouw loon? Bij een faillissement heb je recht op een uitkering. Het UWV noemt dit ‘het overnemen van de loondoorbetalingsverplichting wegens betalingsonmacht’. Dit komt erop neer dat […]
U
 • Uitbetalen loon: welke vormen van loon zijn toegestaan?
  Meestal betaalt je werkgever je salaris uit in geld. Maar je kunt ook een deel van je loon op een andere manier krijgen. Bijvoorbeeld in natura, zoals producten uit het eigen bedrijf. Of door het gebruik van een woning of aandelen in het bedrijf. De Belastingdienst kent aan deze loonvormen een waarde in geld toe. […]
W
 • Wachtdagen bij ziekte: inhouden loon eerste ziektedagen
  In principe krijg je vanaf de eerste ziektedag je loon doorbetaald. Soms krijg je te maken met loonvrije wachtdagen bij ziekte. Dat betekent dat je over maximaal de eerste 2 ziektedagen geen loon ontvangt. Wettelijk toegestaan Loonvrije wachtdagen bij ziekte zijn wettelijk toegestaan. Wel moeten de afspraken schriftelijk zijn vastgelegd in je arbeidsovereenkomst of cao. […]
 • Wat is het minimum aantal uren loon voor oproepkrachten?
  Ben je oproepkracht? Dan is je werkgever verplicht om jou een minimaal aantal uren uit te betalen. Volgens de wet is dit minimum 3 uur, ook als je maar 1 of 2 uur werkt. 3 uur loon voor elke oproep? Voor elke keer dat de werkgever jou oproept, moet hij je minimaal 3 uur loon […]
 • Werkgebrek: wat zijn de gevolgen voor jou als werknemer?
  Het kan voorkomen dat er werkgebrek is. Bijvoorbeeld als jouw werkgever niet genoeg opdrachten  of orders krijgt. Dit kan voor grote verliezen van de werkgever zorgen. Tegelijkertijd kunnen jij en je collega’s geen of weinig werk doen, terwijl jullie wel salaris ontvangen. Wanneer mag je werkgever vakantiedagen inhouden? Veel werkgevers proberen gebrek aan werk op te vangen door […]
Z
 • Ziek tijdens vakantiewerk: heb ik recht op loon?
  Als je ziek wordt tijdens vakantiewerk dan heb je recht op doorbetaling van je loon. Dat loon mag tijdens je ziekte wel omlaag gaan. Het kan dus lager zijn dan het loon dat je krijgt als je aan het werk bent. Wat zegt de wet? Hoe hoog je loon is als je ziek bent, hangt […]