Tijdelijk contract

C
 • Contract voor vakantiewerk: een gewone arbeidsovereenkomst
  Een contract voor vakantiewerk is een gewone arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Zo heb je bij vakantiewerk altijd recht op minimaal het minimumloon. Ook alle andere wettelijke regels zijn van toepassing. Denk aan het doorbetalen van loon als je ziek bent, de opbouw van vakantiedagen en vakantiegeld. Hoe oud moet je zijn voor vakantiewerk? Voor een […]
H
 • Hoe krijg ik een contract voor onbepaalde tijd?
  Om een contract voor onbepaalde tijd te krijgen van je werkgever, zijn er 2 mogelijkheden. Je kunt dit vooraf afspreken met je werkgever óf het is een gevolg van opeenvolgende contractverlengingen (ketenregeling). Wat zijn de mogelijkheden? Er zijn verschillende mogelijkheden om een contract voor onbepaalde tijd te krijgen: 1. Je spreekt met je werkgever af […]
N
 • Nieuwe rechten voor flexwerkers, wist jij dat?
  Tegenwoordig zijn steeds meer mensen flexwerkers. Je bent flexwerker als je een tijdelijk contract hebt. Hieronder valt ook een oproep- en nul-urencontract of een uitzendcontract. Om het verschil tussen flexwerkers en vaste werknemers minder groot te maken is de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) ingevoerd. Deze nieuwe wet biedt flexwerkers meer rechten. Wij vroegen […]
O
 • Ontslag: tijdelijk contract
  Ontslag tijdelijk contract Een contract voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Dat betekent dat je tijdelijke contract automatisch eindigt op de einddatum van het contract. In principe kunnen jij en je werkgever een tijdelijk contract niet zomaar tussentijds opzeggen, tenzij dit expliciet in je contract staat.  Als je werkgever je dan wilt ontslaan, moet hij […]
 • Oproepcontract: met voorovereenkomst, 0-uren of min/max
  Als oproepkracht werk je alleen als je wordt opgeroepen. Je werkt op wisselende tijden en dagen. Met een oproepcontract heb je geen vast maandloon. Er zijn 3 verschillende oproepcontracten: een oproepcontract met voorovereenkomst, een 0-urencontract en een min-maxcontract. Oproepcontract met voorovereenkomst Heb je een oproepcontract met voorovereenkomst? Dan ben je tot niets verplicht, wanneer je werkgever […]
 • Opvolgende contracten: wanneer is hier sprake van?
  Ligt er een periode tussen 2 contracten bij dezelfde werkgever? Dan kan het heel belangrijk voor je zijn om te weten of je contracten elkaar opvolgen. Want na 24 maanden ontstaat een contract voor onbepaalde tijd. Nieuwe contracten tellen niet mee voor deze 24 maanden. Opvolgende contracten tellen wél mee. Onderbrekingstermijn: periode tussen 2 contracten […]
R
 • Rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst en arbeidsomvang
  Werk je zonder contract langere tijd voor dezelfde werkgever? Dan is er misschien sprake van een rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst. Heb je een contract en werk je vaak overuren? Dan kun je gebruik maken van het rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Je kunt je werkgever vragen om een contract voor meer uren. Wat is rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst? Werk je 3 maanden lang elke week, […]
V
 • Vast contract en tijdelijk contract: wat is het verschil?
  Er bestaan 2 soorten arbeidsovereenkomsten. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, oftewel een tijdelijk contract. En de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, oftewel een vast contract. Afgebakende periode Een vast contract loopt in principe door tot aan je pensioen. Een tijdelijk contract ga je aan voor een bepaalde periode. Het eindigt na afloop van de duur van het […]
 • Voorbeeld bezwaarschrift, beroepschrift, verzetschrift
  Ben je het niet eens met een beslissing over je uitkering of pensioen? Of met een besluit van je werkgever? Zoals een eindafrekening die niet klopt of een loonvordering? Schrijf dan een bezwaarschrift. Lastig om een bezwaarbrief op te stellen? Met deze tips en het voorbeeld bezwaarschrift zet je hem zo in elkaar. Wees concreet In […]
W
 • Wat is dagloongarantie en wanneer heb ik daar recht op?
  Ontvang je een WW-uitkering? Dan baseert het UWV deze op je laatst verdiende loon. Neem je werk aan dat minder betaalt? Dan ga je er niet op achteruit als je binnen 1 jaar opnieuw werkloos wordt. De dagloongarantie compenseert een lagere WW-uitkering na een minder goed betaalde baan. Waarom dagloongarantie? De overheid wil iedereen aanmoedigen […]
 • Wat is een intentieverklaring?
  Wil je graag een huis kopen en heb je een tijdelijk contract? Dan is het goed mogelijk dat de hypotheekverstrekker om een intentieverklaring van je werkgever vraagt. In een intentieverklaring geeft je werkgever aan dat hij jou een vast contract wil geven. Een schriftelijke verklaring Je kunt je werkgever verzoeken om een intentieverklaring af te geven. Je […]