Onderhandelen

G
 • Geschillencommissie uitzendwezen
  Er is een Geschillencommissie voor de Uitzendbranche. De geschillencommissie geeft op verzoek van uitzendondernemingen of uitzendkrachten, betrokken bij een geschil, over de uitvoering of de toepassing van de ABU CAO, een uitspraak. De regeling omtrent de geschillencommissie uitzendwezen staat in artikel 48 van de ABU CAO.
H
 • Heb ik recht op reiskostenvergoeding?
  In de wet staat nergens dat je recht hebt op reiskostenvergoeding. Je hebt hier alleen recht op als er specifieke afspraken zijn gemaakt. Deze vind je bijvoorbeeld terug in jouw arbeidsovereenkomst, de bedrijfsregeling of cao. Onderhandelen Zijn er afspraken over reiskostenvergoeding gemaakt? Dan moet je werkgever die nakomen. Zijn er geen afspraken gemaakt? Dan kun […]
R
 • Rechtsbijstandverzekering
  Wat is een rechtsbijstandverzekering? Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die zorgt voor juridische hulp als je een juridisch conflict hebt met een andere burger of een overheidsinstantie. Om gebruik de maken van de hulp van een rechtsbijstandverzekeraar moet je (maandelijks) premie betalen. Welke conflicten een rechtsbijstandverzekeraar wel of niet in behandeling neemt, kan per verzekeraar of zelfs per pakket verschillen. […]
V
 • Vast contract en tijdelijk contract: wat is het verschil?
  Er bestaan 2 soorten arbeidsovereenkomsten. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, oftewel een tijdelijk contract. En de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, oftewel een vast contract. Afgebakende periode Een vast contract loopt in principe door tot aan je pensioen. Een tijdelijk contract ga je aan voor een bepaalde periode. Het eindigt na afloop van de duur van het […]
W
 • Wanneer heb ik recht op loonsverhoging?
  Salarisverhogingen worden vaak in de cao geregeld. Meestal krijg je volgens je cao jaarlijks een procentuele verhoging. Als je een hogere functie krijgt, hoort daar vaak ook loonsverhoging bij. Val je niet onder een cao, dan is je werkgever niet verplicht een beter salaris te bieden. Het is daarom handig om hierover zelf goede afspraken te […]