Nulurencontract

0
 • 0-urencontract en ziekte
  Heb je een 0-urencontract en word je ziek? Dan heb je soms recht op doorbetaling van je loon door je werkgever. Een 0-urencontract is 1 van de contractsoorten voor oproepkrachten. Bij een nul-urencontract bent je verplicht te komen als de werkgever je oproept. Andere soorten oproepkrachten zijn: Oproepkracht met overeenkomst Min-maxcontract Het hangt van het […]
A
 • Arbeidsovereenkomst en arbeidsduur als afroepkracht
  Wanneer heb ik als afroepkracht een arbeidsovereenkomst en voor hoeveel uur? Als je als afroepkracht geen arbeidscontract op papier hebt, bestaat er toch de mogelijkheid dat er van een arbeidsovereenkomst sprake is. Er wordt aangenomen (‘vermoed’) dat je een arbeidsovereenkomst hebt als je in drie maanden iedere week, of minstens twintig uur per maand, hebt […]
M
 • Minimaal 3 uur loon bij oproep
  Uit de wet (art. 7:628a BW) en de rechtspraak blijkt dat een oproepkracht soms recht heeft op minimaal 3 uur loon. Ook al wordt hij voor minder dan 3 uur opgeroepen. Hiervoor moet wel zijn voldaan aan tenminste één van de volgende twee voorwaarden: De werknemer heeft een contract voor minder dan 15 uur per […]
N
 • Nieuwe rechten voor flexwerkers, wist jij dat?
  Tegenwoordig zijn steeds meer mensen flexwerkers. Je bent flexwerker als je een tijdelijk contract hebt. Hieronder valt ook een oproep- en nul-urencontract of een uitzendcontract. Om het verschil tussen flexwerkers en vaste werknemers minder groot te maken is de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) ingevoerd. Deze nieuwe wet biedt flexwerkers meer rechten. Wij vroegen […]
O
 • Oproepcontract
  Als je oproepkracht bent, dan werk je alleen als je wordt opgeroepen. Je hebt dan een oproepcontract. Je werkt op wisselende tijden en dagen. Als oproepkracht heb je geen vast maandloon. Er zijn verschillende oproepcontracten mogelijk. Oproepkracht, 0-urencontract, min-maxcontract Er zijn verschillende soorten oproepcontracten: een oproepcontract met voorovereenkomst een nulurencontract een min-maxcontract Oproepcontract met voorovereenkomst […]
W
 • Wat is een 0-urencontract?
  Met een 0-urencontract kan een werkgever je in dienst nemen, zonder dat je een afspraak maakt over het aantal te werken uren. Lees verder voor een uitleg. Een 0-urencontract is een schriftelijke arbeidsovereenkomst tussen jou en je werkgever. Je hebt geen recht op een gegarandeerd loon. Werk je in een bepaalde week niet, dan hoeft je werkgever […]