Loonstrookje

B
 • Brutoloon: waar bestaat het uit?
  Je brutoloon is het loon voor de aftrek van belastingen en premies die je moet betalen. Na aftrek houd je het nettoloon over. Dat is het loon wat jij krijgt uitbetaald. Belastingen en premies: van brutoloon naar nettoloon In onderstaand overzicht is te zien hoe je brutoloon omgerekend wordt naar het nettoloon: Brutoloon Aftrekbare pensioenpremies […]
L
 • Loonstrookje: wat staat erop?
  Op je loonstrookje staat een toelichting op het loon dat je  hebt ontvangen. Je werkgever is niet verplicht om iedere maand een loonstrookje te sturen. Alleen als je pas in dienst bent of als er iets verandert in je loon. Vaste onderdelen op je loonstrookje De loonstrookjes zien er vaak bij ieder bedrijf weer anders uit. […]
W
 • Wat is dagloon en hoe bereken je dit?
  Je dagloon is wat je gemiddeld per dag verdiende in het jaar voor je werkloosheid. Het UWV gebruikt het om de hoogte van je WW-uitkering te bepalen. Van je dagloon ontvang je de eerste 2 maanden van je werkloosheid 75%. Daarna 70%. Sv-loon als uitgangspunt Om het dagloon te berekenen gaat het UWV uit van het sv-loon. Oftewel het sociale verzekeringsloon. […]
 • Wat is fiscaal loon?
  Fiscaal loon is het loon waarover je belasting betaalt. Dus het loon vóór de loonheffing. Het is het loon dat op je jaaropgaaf staat. Hoger dan het brutoloon Het brutoloon is het loon dat je met je werkgever overeenkomt. Het fiscaal loon staat los van wat je met je werkgever hebt afgesproken. Het is de […]
 • Wat is het verschil tussen bruto- en nettoloon?
  Je brutoloon is het loon dat in jouw contract, in de wet of in je cao is afgesproken. Je nettoloon is het uiteindelijke bedrag dat je op je bankrekening krijgt gestort. Het verschil tussen je bruto- en nettoloon heeft te maken met de hoogte van de loonheffing. Loonheffing: belasting en premies Als Nederlandse burger betaal […]