Cao

A
 • Aanwezigheidsdienst en bereikbaarheidsdienst
  Werk je in de zorg of bij de brandweer? Dan is het goed mogelijk dat je te maken hebt met bereikbaarheidsdiensten, aanwezigheidsdiensten en consignatiediensten. Dat betekent dat je bereikbaar en beschikbaar moet zijn voor werk. Je kan ieder moment opgeroepen worden. Wat telt als werktijd en wat niet? En wat is het verschil tussen deze […]
O
 • Onder welke cao val ik?
  In je contract staat meestal aangegeven onder welke cao je valt. Bij twijfel kun je je werkgever vragen òf je onder een cao valt en welke dat is. Mocht je werkgever je niet kunnen helpen, dan kun je altijd bij ons terecht. Ondernemings- of bedrijfstak-cao Er zijn twee manier waarop een cao tot stand kan komen: Je werkgever […]
S
 • Standaard-cao en minimum-cao: de verschillen
  Een cao is een overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Werkgevers, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (meestal vakbonden) maken deze afspraken samen. Wel/niet afwijken van de cao Er zijn 2 verschillende cao’s. Dat zijn de standaard-cao en minimum-cao. Het soort cao bepaalt of de werkgever van de cao mag afwijken. Bij een minimum-cao mag de werkgever […]
W
 • Waar vind ik de hoogte van mijn cao-loon?
  Alle bepalingen over je loon staan in een apart artikel over ‘beloning’ in de cao. In de meeste cao’s vind je daar ook de hoogte van je loon. Soms staat er een loontabel in een bijlage van je cao. Wil je de hoogte van je cao-loon achterhalen, dan moet je de officiële naam van je functie kennen. Functiewaardering en cao-loon […]
 • Wat doet een vakbond of werknemersorganisatie?
  Een  vakbond of werknemersorganisatie is een vereniging die opkomt voor de belangen van haar leden. Dit zijn vooral werknemers, maar ook zelfstandigen, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden. Per bedrijfstak bestaan er aparte bonden. Zoals voor de bouw en voor het onderwijs. Vakbonden hebben als doel zoveel mogelijk tevreden werknemers die goed hun werk kunnen doen. Taken van […]
 • Wat is een cao?
  De afkorting cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Daarin vind je afspraken over de arbeidsvoorwaarden. Vaak is dat voor een bepaalde tak van handel, bijvoorbeeld motorvoertuigen of detailhandel. Bij heel grote bedrijven kan er een eigen bedrijfs-cao zijn. Wat staat er in een cao? Je kunt de volgende arbeidsvoorwaarden terugvinden in je cao: loon toeslagen betaling van overwerk werktijden […]