Melden indiensttreding

E
  • Eerste Dag Melding (EDM)
    De EDM houdt in dat werkgevers aan de Belastingdienst moeten melden wanneer nieuwe werknemers aan de slag gaan. In principe moet dat gebeuren voordat de werknemer er in dienst gaat, maar bij bijvoorbeeld uitzendkrachten kan dat niet altijd (omdat ze soms meteen aan de slag gaan), dus mag het ook op de dag zelf. Dit […]
I
  • Indiensttreding: gegevens voor de Belastingdienst
    Wanneer je in dienst treedt moet je je, ongeacht je leeftijd, ook laten registreren bij de Belastingdienst. Je mag echter pas werken vanaf je dertiende levensjaar. De Belastingdienst geeft je werkgever een loonbelastingnummer wat in alle correspondentie moet worden gebruikt. De Belastingdienst stuurt je werkgever ook loonbelastingmateriaal toe zoals: werknemersverklaring; tabel voor de berekening van […]