Inkomstenbelasting

I
  • Inkomstenbelasting: box 1, 2, 3
    Ontvang je loon via een werkgever of ontvang je rente op je spaargeld? Dan moet je daarover inkomstenbelasting betalen. De Belastingdienst verdeelt de verschillende soorten inkomsten in 3 boxen. Het verschilt per box hoeveel geld je moet betalen. Draagkracht Iedereen die in Nederland inkomsten heeft, moet hierover inkomstenbelasting betalen. Het uitgangspunt is dat iedereen naar rato […]