Werktijden & roosters

A
 • Aanwezigheidsdienst en bereikbaarheidsdienst
  Werk je in de zorg of bij de brandweer? Dan is het goed mogelijk dat je te maken hebt met bereikbaarheidsdiensten, aanwezigheidsdiensten en consignatiediensten. Dat betekent dat je bereikbaar en beschikbaar moet zijn voor werk. Je kan ieder moment opgeroepen worden. Wat telt als werktijd en wat niet? En wat is het verschil tussen deze […]
 • Arbeidstijden voor pas bevallen vrouwen
  Welke arbeidstijdenregels gelden voor pas bevallen vrouwen? In het algemeen geldt dat: – je regelmatige arbeidstijden mag verlangen; – je niet over hoeft te werken; – je geen nachtdiensten hoeft te draaien; – je geen nachtarbeid hoeft te verrichten (nachtarbeid houdt in: meer dan één uur werken tussen 00.00 en 06.00 uur); – je kunt […]
 • Arbeidstijdenwet
  In de Arbeidstijdenwet (ATW) staat hoe lang je per dag en per week mag werken. Ook staat er wanneer je recht hebt op een pauze of rusttijd. De Arbeidstijdenwet geldt in bijna alle situaties. Arbeidstijdenbesluit: de uitzonderingen In het Arbeidstijdenbesluit (ATB) staan alle uitzonderingen en aanvullingen op de Arbeidstijdenwet. Voor nachtdiensten gelden er bijvoorbeeld andere afspraken. Ook […]
H
 • Hoeveel mag je werken als je 13 of 14 jaar bent?
  In principe mag je werken zodra je 13 jaar bent. Wel zijn er strenge regels voor het aantal uren dat je per dag mag werken. En regels voor het aantal uur per week. In vakantieweken mag je langer werken dan wanneer je naar school moet. Er zijn ook regels voor welke bijbaantjes je als 13- of […]
 • Hoeveel mag je werken als je 15 jaar bent?
  Wil je als 15-jarige werken? Dan zijn er regels voor hoe lang en hoe vaak je dat mag doen. In alle gevallen geldt dat je tussen het werken door minimaal 12 uur moet rusten. Er zijn ook regels voor welke baantjes je als 15-jarige mag doen. 15-jarigen mogen buiten schooltijd en tijdens de vakanties werken. […]
 • Hoeveel mag je werken als je 16 of 17 jaar bent?
  Als 16- of 17-jarige mag je bijna net zoveel werken als een volwassene. Er zijn een paar regels waarmee je rekening moet houden. Hoeveel mag je werken per dag? Als je 16 of 17 jaar bent, dan zijn dit de uren die je mag werken: Je mag maximaal 9 uur per dag werken. Schooltijd valt […]
M
 • Maximale werktijd: hoeveel uur mag ik werken?
  Er is een grens aan het aantal uur dat je per dag of per week mag werken. Hoeveel dat er zijn, kan per werkgever verschillen. Er zijn regels Een werkgever kan het aantal uur dat jij werkt niet helemaal zelf bepalen. In de Arbeidstijdenwet vind je regels voor je maximale werktijden. Er staat onder andere dat […]
N
 • Nachtwerk: regels en toeslagen
  Werk je als bakker, als nachtportier, in de zorg of bij de politie? Dan hoort nachtwerk daar in de regel ook bij. Nachtwerk is een dienst waarbij je minimaal 1 uur werkt tussen 00.00 en 06.00 uur. Regels voor nachtwerk Het doen van nachtwerk heeft effect op je nachtrust. Daarom staat in de Arbeidstijdenwet hoeveel je […]
O
 • Oproepcontract: met voorovereenkomst, 0-uren of min/max
  Als oproepkracht werk je alleen als je wordt opgeroepen. Je werkt op wisselende tijden en dagen. Met een oproepcontract heb je geen vast maandloon. Er zijn 3 verschillende oproepcontracten: een oproepcontract met voorovereenkomst, een 0-urencontract en een min-maxcontract. Oproepcontract met voorovereenkomst Heb je een oproepcontract met voorovereenkomst? Dan ben je tot niets verplicht, wanneer je werkgever […]
 • Overtreden Arbeidstijdenwet
  Je werkgever moet zich aan de Arbeidstijdenwet houden. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) houdt in de gaten dat de werkgever deze niet overtreedt. Bedrijfsinspectie Om te controleren of je werkgever zich aan regels houdt, kan de Inspectie SZW een onderzoek instellen. Bijvoorbeeld in de vorm van een bedrijfsinspectie.  Is er sprake van een zeer ernstige overtreding of van […]
 • Overwerk weigeren: mag dat?
  In drukke tijden of als er veel zieken zijn, kan het zijn dat je moet overwerken. Overwerk betekent dat je buiten de afgesproken werktijden werkt. Reden voor ontslag Je kunt niet zomaar overwerk weigeren. In sommige cao‘s staat dat je verplicht bent om over te werken als dat nodig is. Weiger je, dan kan dit voor je […]
U
 • Urenvermeerdering : weigering werkgever
  Mag mijn werkgever mijn verzoek om meer te werken, weigeren? Je werkgever kan het verzoek om uitbreiding van je arbeidsduur weigeren als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. De weigering kan ook gelegen zijn in je cao of in een regeling die in overleg met de OR is opgesteld. Zwaarwegend bedrijfs- of […]
V
 • Verschoven uren en verschoven diensten
  Verschoven uren zijn uren die je binnen je contract vallen. Je maakt ze alleen op een ander tijdstip dan normaal. Met verschoven uren blijf je binnen je normale arbeidsduur per week. Het zijn dus geen overuren. In je contract moet wel staan, dat je flexibel inzetbaar bent. Voorbeeld van verschoven uren Stel, je hebt een […]
 • Verzoek om aanpassing van je arbeidsduur
  Wanneer heb ik recht op aanpassing van mijn arbeidsduur? Je kunt schriftelijk bij je werkgever een verzoek indienen om je arbeidsduur (= het aantal uren dat je normaliter werkt) aan te passen. Hierbij is niet alleen vermindering maar ook vermeerdering van de arbeidsduur mogelijk. Dit is geregeld in de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA). Je kunt […]
W
 • Wanneer heb ik recht op pauze?
  Het hangt af van de lengte van je werkdag op hoeveel pauze jij recht hebt. De Arbeidstijdenwet regelt hoeveel pauze je minimaal moet krijgen. Het kan zijn dat er in jouw cao of bedrijfsreglement ruimere regels staan. Wat is pauze eigenlijk? Pauze is een periode van minimaal 15 minuten waarin je je werk onderbreekt. In […]
 • Wat is consignatiedienst?
  Bij sommige beroepen kun je tijdens je vrije tijd opgeroepen worden om te komen werken. Dit heet een consignatiedienst. Andere benamingen zijn pieper-, piket- of wachtdienst. Opeens aan het werk Je bent tijdens zo’n dienst verplicht om te komen als er dringend werk is. Het kan dus voorkomen dat je ‘s avonds, in je weekend […]
 • Werken op zaterdag: de regels
  Werk je in een winkel, in de horeca of beveiliging? Grote kans dat je op zaterdag werkt. Werk je normaal gesproken nooit op zaterdag? Dan kan je werkgever je niet verplichten om dat ineens wel te doen. Heb je recht op een toeslag? Volgens de wet is zaterdag niet per se een vrije dag. Wel […]
 • Werken op zondag: wat zijn de regels?
  Zondag is voor de meeste mensen een vrije dag. Werken op zondag kan een impact hebben op je sociale leven. Het kan ook zijn dat je liever niet op zondag werkt vanwege je geloofsovertuiging. Daarom zijn er regels. Ben je verplicht om op zondag te werken? Bij bepaalde beroepen is werken op zondag noodzaak. Denk […]
 • Werkgebrek: wat zijn de gevolgen voor jou als werknemer?
  Het kan voorkomen dat er werkgebrek is. Bijvoorbeeld als jouw werkgever niet genoeg opdrachten  of orders krijgt. Dit kan voor grote verliezen van de werkgever zorgen. Tegelijkertijd kunnen jij en je collega’s geen of weinig werk doen, terwijl jullie wel salaris ontvangen. Wanneer mag je werkgever vakantiedagen inhouden? Veel werkgevers proberen gebrek aan werk op te vangen door […]
 • Werktijden en roosters: wat heb je er zelf over te zeggen?
  Een vaste vrije avond om te sporten. Altijd op zondag vrij vanwege je geloof. Later beginnen zodat jij je kinderen naar school kunt brengen. Wat heb je eigenlijk te zeggen over je werktijden en roosters? Niet veel, want je werkgever bepaalt je werktijden. Hij houdt daarbij rekening met de Arbeidstijdenwet. Met je privésituatie hoeft hij […]