Tillen & zwaar werk

T
  • Tillen
    Hoe zwaar mag ik tillen tijdens mijn werk? In het Arbobesluit zijn geen aparte regels voor tillen opgenomen. Je werkgever moet de gevaren van tillen wel zo veel mogelijk beperken. Het hangt van een hoop factoren af (bijvoorbeeld geslacht, leeftijd, conditie, handicap) of tillen gevaar kan opleveren voor jouw gezondheid. Het is daardoor meestal niet […]