Roken op het werk

R
  • Recht op een rookvrije werkplek
    Is roken op het werk helemaal verboden? Sinds de invoering van de Tabakswet hebben jij en al je collega’s recht op een rookvrije werkplek. De Tabakswet verplicht sinds 1 januari 2004 iedere werkgever om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat werknemers hun werk kunnen doen zonder hinder van tabaksrook. Sinds 1 juli 2008 geldt […]
W
  • Wat zijn de regels voor roken op het werk?
    Tabaksrook is een kankerverwekkende stof. In de Arbowet staat dat je werkgever moet voorkomen dat je aan die stof wordt blootgesteld. Dat betekent dat je niet mag roken op een werk- of pauzeplek. Rookvrije ruimtes De kantine is altijd rookvrij. Net als werkkamers, hoe groot ze ook zijn. Ook in voertuigen die van je werk […]