Gevaarlijke stoffen

D
 • De Arbowet over gevaarlijke stoffen
  In de Arbowet staat dat je werkgever gezondheidsrisico’s moet voorkomen of beperken. Gevaarlijke stoffen zijn zo’n risico. Ook moet hij maatregelen nemen om de kans op zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te verkleinen. verplicht om in het kader van het arbobeleid maatregelen te nemen. Daarnaast gaat een deel van het Arbobesluit over ‘Gevaarlijke stoffen en […]
G
 • Gevaarlijke stoffen en de zorgplicht van je werkgever
  Je werkgever is verplicht om jouw veiligheid en gezondheid te beschermen. Zeker als jij tijdens je werk blootgesteld kan worden aan schadelijke stoffen. Deze verplichting heet de ‘zorgplicht’. Zorgplicht in de wet De zorgplicht van de werkgever is omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet. Je werkgever voldoet aan de zorgplicht als hij de volgende stappen heeft genomen: Je […]
 • Gevaarlijke stoffen werk
  Hoe weet ik of de stoffen waarmee ik werk gevaarlijk zijn? Informatie opvragen in je bedrijf: Als het om een verpakte gevaarlijke stof gaat, hoort daarop een (Nederlandstalig) etiket te zitten. Op dit etiket moet o.a. informatie over gevaren en veiligheidsmaatregelen staan (de zogenaamde R-en S-zinnen). Bovendien hoort er een passende gevarensticker op te zitten. Aan […]
 • Gevaarlijke stoffen: advies voor veilig werken
  Het belangrijk dat je weet hoe je veilig kunt werken met gevaarlijke stoffen. Er zijn verschillende manieren om erachter te komen hoe je dat doet. Ten eerste is je werkgever verplicht om jou de nodige informatie te bieden. Daarnaast kun je ook zelf een deskundige inschakelen. Bijvoorbeeld via de arbodienst. Zelf lezen over werken met gevaarlijke […]
 • Gevaarlijke stoffenbeleid
  Hoe weet ik of het gevaarlijke stoffenbeleid van mijn werkgever goed is? Er is een checklist om de kwaliteit te beoordelen van het gevaarlijke stoffenbeleid dat in jouw bedrijf wordt gevoerd. Gevaarlijke stoffenbeleid is als een ketting die bestaat uit verschillende schakels. Elke schakel is noodzakelijk om de ketting op sterkte te houden: is één […]
H
 • Hoe kom ik aan een veiligheidsinformatieblad?
  Leveranciers moeten bij elke nieuwe gevaarlijke stof die zij leveren informatie meesturen. De informatie staat in een veiligheidsinformatieblad (VIB). Het VIB moet in het Nederlands zijn. Je moet het gemakkelijk kunnen bekijken. Liefst in de buurt van je werkplek. Wat staat er in een veiligheidsinformatieblad? In het veiligheidsinformatieblad staat informatie over de risico’s van een […]
L
 • Lasrook
  Bij lassen komen uit het smeltbad en de toevoegmaterialen (zoals elektroden, draad of poeder) deeltjes en gassen vrij. Grote deeltjes worden weggeslingerd als lasspatten. De fijnere deeltjes, die niet te zien zijn, blijven in de lucht zweven. Deze fijne deeltjes vormen lasrook. In lasrook kunnen een heleboel verschillende stoffen zitten. Welke stoffen, hangt af van het […]
O
 • Oplosmiddelen en gezondheid
  Organische oplosmiddelen zijn giftig. Ze kunnen je zenuwstelsel onherstelbaar beschadigen. De hersenen zijn er het meest gevoelig voor. De klachten kunnen zich in verschillende gradaties voordoen. Misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid zijn klachten die kunnen optreden wanneer kort wordt gewerkt met oplosmiddelen in een slecht geventileerde ruimte zonder adembescherming. Als je dagelijks oplosmiddelen binnen krijgt, kan dat […]
R
 • Regelgeving gevaarlijke stoffen
    Werk je met gevaarlijke stoffen tijdens je werk? Dan moet je werkgever ervoor zorgen dat je geen gevaar loopt. In de Arbowet staat dat de werkgever gezondheidsrisico’s moet voorkomen of beperken. Gevaarlijke stoffen zijn zo’n risico. Ook moet hij maatregelen nemen om de kans op zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te verkleinen. Daarnaast gaat […]
W
 • Wat is een MAC-waarde of grenswaarde?
  Je werkgever moet kunnen bepalen of je veilig met (gevaarlijke) stoffen kunt werken. MAC-waarden helpen daarbij. De MAC-waarde is de maximale concentratie van een gas, damp, nevel of stof in de lucht. Die concentratie moet onschadelijk zijn voor jouw gezondheid en die van je nageslacht. Ook als je er een langere periode of zelfs je […]
 • Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?
  In een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staan de risico’s voor jouw veiligheid en gezondheid op je werkplek. In de RI&E staat ook welke maatregelen je werkgever neemt om deze risico’s te verkleinen. Risico’s en maatregelen in de risico-inventarisatie en -evaluatie Voorbeelden van risico’s op je werkplek zijn: Gevaarlijke stoffen Lawaai boven de 80 decibel RSI […]
 • Wat is MAC Tijd Gewogen Gemiddelde?
  Werk je met gevaarlijke stoffen? Dan mag je niet langer aan deze stoffen worden blootgesteld dan gezond voor je is. Zo voorkomen jij en je werkgever schade aan je gezondheid. Er is een maximale tijd die je met een schadelijke stof mag werken. Deze heet MAC Tijd Gewogen Gemiddelde. Over de MAC-waarde MAC-waarde staat voor de […]
 • Werken met asbest
  Asbest is een isolerende en slijtvaste stof. Tot in de jaren 80 is asbest veel gebruikt in gebouwen. Daarna steeds minder, omdat bleek dat asbest heel schadelijk is voor de gezondheid. Asbestdeeltjes adem je gemakkelijk in. Het kan grote problemen met de longen veroorzaken, van ademhalingsproblemen tot kanker. Verbod op werken met asbest Tegenwoordig mag […]
 • Werken met gevaarlijke stoffen
  Er zijn beroepen waarbij je in aanraking kunt komen met gevaarlijke stoffen. Als lasser, schilder, asfaltwerker of metselaar bijvoorbeeld. Er gelden in Nederland strenge regels voor werken met schadelijke stoffen. Toch kan het gebeuren dat je aan zo’n stof wordt blootgesteld. Wat zijn gevaarlijke stoffen? Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor jouw veiligheid […]
 • Wettelijke en bestuurlijke grenswaarden
  Wat zijn wettelijke en bestuurlijke grenswaarden? Men probeert grenswaarden van stoffen in Nederland zoveel mogelijk te bepalen met behulp van een zogenoemde ‘drietrapsprocedure’. Eerst doet de Gezondheidsraad onderzoek. Daarna wordt door de sociale partners in de SER-commissie MAC-waarden bekeken of de geadviseerde waarde ook technisch en economisch haalbaar is. Het Ministerie van Sociale Zaken en […]