Extreem weer

W
  • Werken bij warm weer: hoe warm mag het zijn op mijn werk?
    In de wet staat dat het klimaat op je werk geen schade mag veroorzaken aan je gezondheid. Of werken bij warm weer schadelijk is, hangt af van de luchttemperatuur, de luchtvochtigheid, de mate van inspanning, werkkleding, enzovoort. Alleen een deskundige kan dit goed beoordelen. Wel is er een aantal vuistregels voor warm weer die je kunt toepassen. Werk je […]
  • Werken in de kou: regels
    Welke regels gelden er voor werken in de kou? Het klimaat mag geen schade aan de gezondheid van werknemers veroorzaken. Als je toch aan schadelijke klimaatomstandigheden wordt blootgesteld, moet je werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen enzovoort) ter beschikking stellen. Als dat niet helpt, moet hij de blootstellingsduur aan kou zodanig beperken, dat geen gezondheidsschade kan optreden. […]
  • Werken in hitte: wanneer is het te veel?
    Werken in hitte kan schadelijk zijn voor je gezondheid. Zeker als je bakker bent, werkt in de (wegen)bouw, landbouw en bij de brandweer heb je vaak te maken met hoge temperaturen. Bepaalde machines die veel warmte afgeven en isolerende werkkleding zijn veroorzakers van hitte. Bij te veel hitte is je werkgever verplicht om maatregelen te […]