Arbeidsinspectie

J
 • Jonger dan 13 jaar en werken in showbizz
  Is jouw kind een musicalster? Lopen jullie alle audities af? Doet je zoon of dochter niets liever dan dansen en zingen op de bühne? Hoe leuk het ook is, kinderen mogen maar beperkte tijd besteden aan een uitvoering. Omdat ze nog naar school gaan en voldoende rust nodig hebben. Ontheffing Inspectie SZW Werken onder de […]
W
 • Wat doet de Arbeidsinspectie?
  De Arbeidsinspectie heet tegenwoordig de Inspectie SZW. Deze let erop dat iedereen zich aan de arbeidswetten houdt. De belangrijkste arbeidswetten zijn de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet. Illegaal werk bestrijden Een andere belangrijke wet is de Wet Arbeid Vreemdelingen. Deze heeft als doel om illegaal werk te bestrijden. De Arbeidsinspectie houdt toezicht en spoort verschillende vormen van arbeidsmarktfraude […]
 • Wat doet een bhv’er?
  Een bhv’er is een bedrijfshulpverlener. Dit zijn werknemers die getraind zijn om hulp te bieden in noodsituaties. Zij volgen zowel een EHBO-cursus als een brandveiligheidscursus. Ze zijn verplicht om hun kennis up-to-date te houden. Voor de veiligheid van werknemers is het belangrijk dat er voldoende bhv’ers op de werkvloer zijn. Wat moet een bhv’er kunnen? […]
 • Wat staat er in de Arbowet?
  In de Arbowet staan regels om de gezondheid en veiligheid op je werkplek te verbeteren. De afkorting komt van Arbeidsomstandighedenwet. De regels in de Arbowet gelden voor zowel werknemers, werkgevers als zelfstandig ondernemers. Waarom is er een Arbowet? Het doel van de Arbowet is om ongevallen en ziekte door werk te voorkomen. De Arbodienst helpt […]