De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een ziektekostenverzekering voor iedereen. Iedereen moet zich verzekeren voor ziektekosten. Je moet in ieder geval een verzekering voor het basispakket afsluiten. Dat is verplicht.

Het basispakket

De basisverzekering is een verzekering tegen de kosten van de meest gebruikte zorg. Zoals de huisarts en veel medicijnen. In de Zvw staat wat er precies in het basispakket zit. Je krijgt geen ziektekosten vergoed als je onverzekerd bent. Als men ontdekt dat je niet verzekerd bent, moet je zelfs een boete betalen.

Verpleging aan huis

Verpleging en verzorging aan huis vallen onder de Zvw. Verzorging aan huis is bijvoorbeeld het helpen met aankleden, eten en wassen. Tot 2015 viel dit onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een persoonsgebonden budget (pgb) voor verpleging en verzorging aan huis vraag je aan bij je zorgverzekeraar. Of je in aanmerking komt voor een pgb is afhankelijk van de pgb-regels van je zorgverzekeraar. Deze regels vind je in de polisvoorwaarden.

Kies je eigen zorgverzekeraar

Je mag zelf een zorgverzekeraar kiezen. Voor het basispakket mag de zorgverzekeraar je niet weigeren. De zorgverzekeraar biedt meestal ook een aanvullende verzekering aan. Je bent niet verplicht een aanvullende verzekering te nemen. De zorgverzekeraar is ook niet verplicht om je voor de aanvullende verzekering te accepteren.

Collectieve verzekering

Veel bedrijven maken gebruik van een collectieve verzekering voor hun werknemers. De werknemers die zich dan aansluiten bij de desbetreffende zorgverzekeraar krijgen korting op hun premie.

Als lid van FNV kun je bij Menzis een collectieve ziektekostenverzekering afsluiten. Je krijgt dan onder andere:

  • 7-10 % korting op je premie
  • een uitgebreide vergoeding voor fysiotherapie
  • een gratis medische check-up