Een zorgverzekering en aanvullende verzekering dekken de kosten voor geneeskundige zorg. Het hebben van een basisverzekering is wettelijk verplicht. De overheid stelt vast welke zorg in het basispakket zit.Het is mogelijk om je aanvullend te verzekeren voor zaken die niet onder het basispakket vallen. Aanvullende verzekeringen verschillen per verzekeraar.