Als je niet meer verzekerd bent voor de Ziektewet, krijg je in de regel geen ziekengeld. De enige uitzondering hierop vormt de zogenoemde nawerking, waardoor je soms toch nog recht op uitkering kan hebben. Ook al is de verzekering geëindigd.

Voorwaarden voor nawerking

Er zijn 2 situaties waarin de nawerking van toepassing is:

  • Als je de afgelopen 2 maanden onafgebroken – op ten hoogste 7 dagen na – verzekerd was voor de Ziektewet. Je valt dan onder de nawerking als je binnen 1 maand na het einde van die periode ziek wordt.
  • Als je in de laatste 2 maanden voor het einde van je verzekering niet doorlopend verzekerd was, maar wel ten minste 16 dagen. Dan val je onder de nawerking als je ziek wordt binnen 8 dagen na het einde van de verzekering

Geen dienstverband

Wil je voor nawerking in aanmerking komen? Dan geldt bovendien dat niet alleen de verzekering, maar ook je dienstverband geëindigd moet zijn. Uitkeringsinstantie UWV weigert het ziekengeld als blijkt dat je het dienstverband uit vrije keuze hebt beëindigd. In de praktijk is nawerking voor weinig mensen van toepassing.