Je ontvangt een Ziektewet-uitkering, totdat je 104 weken arbeidsongeschikt bent. Gerekend vanaf je eerste ziektedag. Je ontvangt dus maximaal 104 weken ziekengeld.

Uitzonderingsgevallen

Het maximum van 104 weken geldt niet voor zwangeren. Ben je zwanger, dan kan de Ziektewet-uitkering langer duren. Ben je enige tijd ziek geweest en word je binnen 4 weken daarna weer ziek? Dan worden die 2 ziekteperioden bij elkaar opgeteld tot aan de periode van 104 weken. Ongeacht de oorzaak van je ziekte. Ben je na die 104 weken nog steeds ziek? dan kom je mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering.

Wanneer stopt je Ziektewet-uitkering?

Je Ziektewetuitkering stopt in de volgende gevallen:

  • Na 104 weken arbeidsongeschiktheid.
  • Als je weer hersteld bent en dus arbeidsgeschikt.
  • Als je na 1 jaar ziekte weer meer dan 65% van het loon kan verdienen dat een gezond persoon met gelijkwaardige scholing en ervaring kan verdienen.
  • Op de eerste dag van de maand waarin je 65 jaar wordt. Dan gaat je AOW-pensioen in.
  • Bij vestiging in een niet-verdragsland.
  • Bij detentie.
  • Bij overlijden.