In principe mag je werkgever je de eerste 2 jaar van je ziekte niet ontslaan. Er geldt dan een ontslagverbod. Er is een aantal situaties waarin dit verbod niet geldt.

Uitzonderingen op ontslagverbod

In sommige gevallen hoeft je werkgever geen rekening te houden met het ontslagverbod:

  • Als je ziek werd na de aanvraag van je ontslagvergunning bij uitkeringsinstantie UWV.
  • Wanneer je onvoldoende meewerkt aan je re-integratie.
  • Wanneer je ziek wordt na je ontslag.
  • Wanneer je tijdelijke contract afloopt.

In deze gevallen kun je vaak aanspraak maken op een Ziektewet-uitkering. Dit is verstandig, omdat je dan tijdens je ziekte je WW-rechten niet ‘opsnoept’.

Eerste 2 jaar recht op doorbetaling

Ben je ziek, dan moet je werkgever jou de eerste 2 jaar van je ziekte doorbetalen. Dit is minimaal 70% van je salaris. In sommige cao’s is een hoger percentage afgesproken. Ontslaat je werkgever je binnen die 2 jaar, of loopt je tijdelijke contract af? Dan heb je nog steeds recht op 70% van je salaris. In plaats van dat je werkgever jou doorbetaalt, krijgt je een Ziektewet-uitkering. Je werkgever moet je dan wel ‘ziek uit dienst’ melden bij het UWV. Controleer altijd bij je werkgever of hij dit heeft gedaan. Is hij dit vergeten, vraag je werkgever dan nogmaals dit te doen. Daarna vraag je zelf een Ziektewet-uitkering aan bij het UWV.

Ziekte als reden voor ontslag

Het feit dat je ziek bent, mag nooit de reden zijn om je te ontslaan! De werkgever moet de eerste 104 weken doorbetalen, daarna kan hij een ontslagvergunning aanvragen.