Ben je ziek en heb je geen werkgever die jouw loon doorbetaalt? Dan heb je in de meeste gevallen recht op ziekengeld, oftewel een Ziektewet-uitkering. De hoogte van deze uitkering kun je zelf berekenen.

Bekijk de hoogte van je sv-loon

Het ziekengeld bedraagt 70% van je dagloon – in uitzonderingsgevallen 100%. Het dagloon is gebaseerd op het sv-loon dat je verdiende in het jaar voordat je ziek werd. Het sv-loon is het loon waarover je belastingen en premies hebt betaald. De exacte hoogte van je sv-loon is terug te vinden op je salarisstrook.

Bereken je dagloon

Je dagloon bereken je door je jaarloon te delen door 261. Dat is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een jaar. Het dagloon kan nooit meer zijn dan het wettelijk maximumdagloon van € 205,77 bruto. Is jouw dagloon hoger, dan gaat het UWV uit van het maximumdagloon. Ben je jonger dan 23 jaar en is jouw dagloon lager dan het minimumloon? Dan is er een mogelijkheid dat het UWV jouw dagloon verhoogt.

Ziekengeld berekenen bij ziekte tijdens WW-uitkering

Ontvang je een WW-uitkering en word je ziek? Dan berekent het UWV de Ziektewet-uitkering op basis van je WW-dagloon. De uitkeringsinstantie telt je vakantiegeld hierbij op. Hierdoor is het Ziektewet-dagloon hoger dan het WW-dagloon. Maar als je een WW-uitkering ontvangt, dan betaalt het UWV in 1 keer je vakantiegeld uit. Het komt er dus op neer dat je per saldo evenveel ontvangt.