Als je ziek wordt tijdens vakantiewerk dan heb je recht op doorbetaling van je loon. Dat loon mag tijdens je ziekte wel omlaag gaan. Het kan dus lager zijn dan het loon dat je krijgt als je aan het werk bent.

Wat zegt de wet?

Hoe hoog je loon is als je ziek bent, hangt af van de afspraken die in je cao staan. Is er geen cao van toepassing, dan geldt de wet.

Volgens de wet krijg je als zieke werknemer 70% van je loon doorbetaald gedurende maximaal 104 weken. Tijdens de eerste 52 weken moet dat ten minste het minimumloon zijn.

Je werkgever kan wachtdagen inhouden. Dat betekent dat hij de eerste of de eerste 2 dagen van je ziekte niet doorbetaalt. In plaats daarvan kan hij vakantiedagen afschrijven. Dat mag volgens de wet, maar jullie moeten dit wel schriftelijk afspreken.

Na afloop van je contract

Duurt je ziekte na afloop van het contract voort, dan krijg je een ziekengelduitkering. Dat geldt alleen als je beschikbaar bent voor werk. Dus niet als je nog leerplichtig bent.

Langdurig ziek

Ben je ouder dan 18 jaar, dan kun je na twee jaar ziekte aanspraak maken op de WIA. Studeer je of ben je jonger dan 18 jaar, dan heb je mogelijk recht op een Wajong-uitkering.