Word je ziek tijdens je vakantie? Dat is heel vervelend. Meld je altijd meteen ziek bij je werkgever. Hij houdt dan geen vakantiedagen in over de dagen dat je ziek bent. Wel moet je aantoonbaar ziek zijn. Dus niet als je een kater hebt na een avond stappen!

Welke stappen moet je nemen?

Je ziek melden tijdens je vakantie gaat zo:

  • Meld je ziek via de standaard procedure. De meeste bedrijven hebben een verzuimprotocol. Hierin staat hoe en bij wie je je ziek moet melden. Meestal is dit je leidinggevende.
  • Vertel bij je ziekmelding duidelijk wat er aan de hand is. Bezoek je op vakantie een arts, vraag dan om een doktersverklaring.
  • Blijf bereikbaar voor je werkgever. Geef aan hoe je te bereiken bent.
  • Word je tijdens je vakantie weer beter? Geef dit dan ook direct door aan je werkgever. Hij kan je dan weer beter melden.

Vakantiedagen inhouden

Over de dagen dat je ziek bent, mag je werkgever geen vakantiedagen inhouden. Je kunt die dagen dan later alsnog als vakantiedagen opnemen.

Je werkgever mag alleen vakantiedagen inhouden als:

  • Hierover andere afspraken staan in je cao, je contract of het verzuimprotocol. Staat daar dat je werkgever vakantiedagen mag afschrijven als je ziek wordt tijdens je vakantie? Dan geldt dat alléén voor je bovenwettelijke vakantiedagen. Dat zijn de extra vakantiedagen volgens je contract of cao. Je wettelijke vakantiedagen kan hij niet inhouden.
  • Je zelf toestemming geeft om ziektedagen af te trekken van je vakantiedagen.

Je bent al ziek en je gaat op vakantie

Wanneer je al ziek bent en je gaat dan met vakantie, dan kun je deze dagen niet terugvragen. Dan kies je er namelijk zelf voor om ziek op vakantie te gaan.