De wekeneis is belangrijk voor het aanvragen van je WW-uitkering. Wil je aanspraak maken op WW? Dan moet je minstens 26 weken hebben gewerkt in de periode van 36 weken voor dat je werkloos wordt. Een half jaar dus.

Wanneer telt een week mee?

Een week telt niet altijd mee. Dat kan betekenen dat je net wél of net géén recht hebt op een uitkering.

De volgende weken tellen mee:

  • Weken waarin je 1 dag hebt gewerkt. Je hoeft dus niet per se een volle werkweek te maken.
  • De weken in de fictieve opzegtermijn. Op voorwaarde dat je werkgever deze weken doorbetaalde.
  • Vakantieweken binnen je contractperiode. Op voorwaarde dat je werkgever je tijdens je vakantie doorbetaalde.

Wanneer telt een week niet mee?

In de volgende situaties telt een week niet mee:

  • Je ontving een uitkering, omdat je zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof of pleegzorgverlof had.
  • Je werkte niet door ziekte of arbeidsongeschiktheid.
  • Je had onbetaald verlof.
  • Je deed onverzekerd werk. Bijvoorbeeld als startende ondernemer.

De wekeneis en de jareneis

Voldoe je aan de wekeneis? Dan heb je recht op een basisuitkering van 3 maanden. Heb je 4 jaar gewerkt in de afgelopen 5 jaar? Dan voldoe je ook aan de jareneis. In dat geval heb je recht op een verlengde WW-uitkering.