Je bent verwijtbaar werkloos als het je eigen schuld is dat je bent ontslagen. Ontslag is een logisch gevolg van slecht gedrag. Stelen op de werkvloer is daar een voorbeeld van. Maar je bent ook verwijtbaar werkloos als je zélf ontslag neemt.

Geen recht op WW-uitkering

Heb je je ontslag aan jezelf te wijten, dan krijg je geen WW-uitkering.

Ben je onterecht op staande voet ontslagen? Dan is het belangrijk dat je snel protesteert tegen je ontslag. Zonder protest kan het UWV ervanuit gaan dat je terécht op staande voet ontslagen bent. In dat geval ben je verwijtbaar werkloos en krijg je geen uitkering toegekend.

Je vaste baan opzeggen voor een tijdelijk contract

Stel je vindt een nieuwe baan en je neemt ontslag. Vervolgens kom je niet door je proeftijd. Of verlengt je nieuwe werkgever je contract niet. Ben je dan ook verwijtbaar werkloos? In zo’n geval zal het UWV jouw specifieke situatie beoordelen. Als je zelf ontslag neemt, neem je altijd een risico. Ook als daarvoor een nieuwe baan in de plaats komt.

Zelf ontslag nemen en toch recht op WW

Als je zelf ontslag neemt, krijg je doorgaans geen WW-uitkering. Soms kun je toch een toch een WW-uitkering krijgen als je je baan opzegt. Zoals in deze situaties:

  • Je bent verhuisd voor het werk van je partner. Hierdoor is jouw reistijd langer dan 3 uur.
  • Je gezondheid lijdt onder het werk. Je kunt de werkdruk niet meer aan.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Willen jij en je werkgever allebei het contract beëindigen? Dan ben je niet verwijtbaar werkloos. We spreken dan van ontslag met wederzijds goedvinden. Het is belangrijk dat je werkgever een vaststellingsovereenkomst opstelt. Daarin legt hij jullie afspraken vast, waaronder de datum van je ontslag.