De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is er voor mensen die om verschillende redenen alleen in aangepaste omstandigheden kunnen werken. Bijvoorbeeld als een lichamelijke of verstandelijke handicap je hindert bij het werk, of als je een psychische stoornis hebt en je leven weer aan het opbouwen bent.

Het kan zijn dat je door je handicap jouw oude baan hebt moeten opgeven, maar het is ook mogelijk dat je door een lichamelijke of verstandelijke beperking nog niet eerder hebt gewerkt.
De Wsw biedt zowel mensen met veel als weinig ervaring de kans om te werken. De mogelijkheden binnen de Wsw zijn heel divers en van verschillende niveaus. Het kan gaan om werk in een zeep- of kaarsenmakerij, winkel, drukkerij, restaurant, werk op de postkamer van een bedrijf of bij de plantsoenendienst. Maar ook een baan als computerprogrammeur, webmaster, monteur, boekbinder, archivaris, portier of receptionist is mogelijk.

Je kwaliteiten en zelfstandigheid als Wsw-werknemer staan voorop. De werkgever houdt daarbij rekening met je beperkingen. Wsw-banen zijn gesubsidieerd. Dat betekent dat de gemeente (het grootste deel van) je salaris betaalt of dat een werkgever voor je loonkosten subsidie krijgt. Soms kan een Wsw-baan een opstapje zijn naar een ongesubsidieerde baan.

Vanaf 1 januari 2015 kunnen er wegens de invoering van de Participatiewet geen mensen meer instromen in de Wsw. De participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong.