WIA is een vangnet voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn geraakt. De afkorting staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het UWV keert deze uitkering uit. De WIA heeft de oude WAO-regeling vervangen. Had je voor 2006 al een WAO-uitkering? Dan behoud je deze.

Percentage arbeidsongeschiktheid

Bij de WIA zijn er 3 verschillende uitkomsten mogelijk:

 • Geen uitkering 
  Je bent voor minder dan 35% arbeidsongeschikt. In dit geval krijg je geen WIA-uitkering
 • WGA-uitkering
  Je bent voor meer dan 35% en minder dan 80% arbeidsongeschikt. Je komt in aanmerking voor de WGA-uitkering, de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. Dit is een loongerelateerde uitkering.
 • IVA-uitkering
  Je bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Volledig wil zeggen dat je voor meer dan 80% arbeidsongeschikt bent. Duurzaam betekent dat dit waarschijnlijk de komende 5 jaar zo zal blijven. Je komt in aanmerking voor de IVA-uitkering, de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

Wachttijd

Je komt pas in de WIA na een wachttijd van 2 jaar, oftewel 104 weken. De eerste twee jaar van je ziekte betaalt je werkgever of de Ziektewet voor 70% je loon door. Ben je na 2 jaar nog steeds ziek? Dan kom je pas in de WIA. Alleen na een ernstig ongeluk of ziekte is er geen wachttijd, dan kom je gelijk in de IVA.

Wanneer ben je arbeidsongeschikt voor de WIA?

Voor de WIA ben je arbeidsongeschikt als je door ziekte minder dan 65% van je oude loon kunt verdienen. Daarbij gaat het niet alleen om je eigen werk, maar om ál het werk dat je nog kunt doen. De focus in de WIA ligt op werkhervatting. Het UWV kijkt naar de mogelijkheden je nog hebt om te werken en wat je daarmee kunt verdienen. Je hebt pas recht op een uitkering als je minimaal 35% arbeidsongeschikt bent.

Arbeidsongeschiktheidspercentage berekenen

Het UWV bepaalt jouw mate van arbeidsongeschiktheid aan de hand van het loon dat je nog kunt verdienen. Om dat vast te stellen heb je eerst een gesprek met een arts en daarna met een arbeidsdeskundige van UWV. Na deze keuring bepaalt de arbeidsdeskundige welk werk jij nog zou kunnen doen. Je mate van arbeidsongeschiktheid en de ‘duurzaamheid’ daarvan bepalen ook op welke uitkering je recht hebt: WGA of IVA.

Verandert je situatie?

Verbetert je gezondheid of verslechterd deze juist? Dan heeft dit invloed op de uitkering die je ontvangt. Je kunt zelf een herkeuring aanvragen bij UWV.

Vervolguitkering en loonaanvullingsuitkering

De WGA-uitkering en de IVA gaan beide uit van je laatstverdiende loon. Een IVA-uitkering kun je ontvangen tot je AOW-leeftijd. De WGA-uitkering is tijdelijk. Het aantal maanden dat je recht hebt op een WGA-uitkering hangt af van je arbeidsverleden. Oftewel hoeveel jaren je gewerkt hebt. Heb je geen recht meer op loongerelateerde WGA, dan kom je in aanmerking voor de WGA vervolguitkering (VVU) of de WGA loonaanvullingsuitkering (LAU). De vervolguitkering is gekoppeld aan het minimumloon.

Ben je altijd verzekerd voor de WIA?

Je bent verzekerd voor de WIA als je in een van deze categorieën valt:

 • Je bent werknemer en jonger dan 65 jaar.
 • Je ontvangt een uitkering op grond van een verplichte verzekering, zoals WW- of Ziektewet.
 • Je bent met onbetaald verlof. Let wel: de wachttijd van 104 weken begint pas na afloop van het onbetaald verlof.
 • Je bent met werknemers gelijkgesteld. Dat geldt bijvoorbeeld voor thuiswerkers, musici en artiesten.
 • Je bent vrijwillig verzekerd. Bijvoorbeeld omdat je zzp’er bent of in het buitenland bent gaan wonen.