De WGA-uitkering is een tijdelijke, loongerelateerde uitkering. Je kunt deze ontvangen als je deels arbeidsongeschikt bent: minimaal 35%. De WGA-uitkering is 70% van je laatstverdiende loon. Hoelang je de uitkering ontvangt, hangt af van het aantal maanden dat je hebt gewerkt.

Duur van je WGA-uitkering berekenen

Als iemand aan de voorwaarden voor een WGA-uitkering voldoet, dan bestaat er minimaal recht op 3 maanden uitkering. Voor de duur van de uitkering wordt er gekeken naar het arbeidsverleden. Hierbij wordt het volgende in aanmerking genomen:

Fictief arbeidsverleden
• Alle jaren vanaf het jaar waarin iemand 18 werd tot 1998. Het maakt niet uit of er in deze jaren gewerkt is.

Feitelijk arbeidsverleden
• Jaren vanaf 1998:
Tussen 01-01-1998 en 2013 wanneer er in een jaar minimaal 52 dagen SV-loon is ontvangen;
Vanaf 01-01-2013 wanneer er in een jaar minimaal 208 uur SV-loon is ontvangen.

De uitkeringsinstantie, het UWV, stelt je uitkering bij zodra je (grotendeels) beter bent.

Als je meer dan 24 jaar aan arbeidsverleden hebt

Sinds 1 januari 2016 gelden nieuwe regels voor het berekenen van de duur van de WGA. Die regels gelden alleen als je meer dan 24 arbeidsjaren hebt opgebouwd. In dat geval zal het UWV een aantal maanden van je uitkering aftrekken. Dit werkt als volgt.

Het UWV telt alle kwartalen vanaf 1 januari 2016 tot en met het kwartaal waarin je voor het eerst WGA krijgt. Ieder kwartaal vanaf 1 januari 2016 betekent 1 maand minder uitkering. Zijn dit 4 kwartalen? Dan krijg je 4 maanden minder WGA-uitkering. Je uitkering wordt niet korter dan 24 maanden.

Wat als mijn loongerelateerde WGA is afgelopen?

Loopt je WGA-uitkering af en ben je nog niet voldoende hersteld om meer te kunnen werken? Dan kun je in aanmerking komen voor een WGA-loonaanvullingsuitkering en anders de WGA-vervolguitkering.