Ben je deels arbeidsongeschikt? Dan heb je mogelijk recht op een WGA-uitkering. De WGA is een onderdeel van de Wet Inkomen en Arbeid (WIA). Het is een tijdelijke uitkering. De focus ligt op dat jij weer gaat werken.

Wanneer heb je recht op WGA?

Wil je WGA ontvangen? Dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt een wachttijd van 2 jaar achter de rug.
  • Je bent voor minimaal 35% arbeidsongeschikt. Het UWV bepaalt jouw arbeidsongeschiktheidspercentage aan de hand van het loon dat je nog kunt verdienen. Het percentage zegt niets over de ernst van je ziekte.
  • Je voldoet aan de wekeneis. Je hebt minimaal 26 weken gewerkt in de 36 weken voordat je ziek werd. Wanneer je in die periode nauwelijks gewerkt hebt, kom je niet in aanmerking voor een werkgerelateerde

3 soorten WGA

De WGA is een tijdelijke uitkering, gekoppeld aan je laatstverdiende loon. Je vraagt de uitkering aan bij het UWV. Er zijn 3 soorten WGA:

  1. Loongerelateerde uitkering
  2. Loonaanvullingsuitkering
  3. Vervolguitkering

Loopt je loongerelateerde uitkering af? Dan kun je in aanmerking komen voor de loonaanvullingsuitkering of de vervolguitkering.

Hoogte WGA-uitkering

Met een WGA-uitkering ontvang je 70% van je laatstverdiende loon. De uitkering stimuleert je om weer aan de slag te gaan binnen jouw mogelijkheden. Hoe meer je kunt werken, hoe hoger je totale inkomen. Tot een bepaalde grens. Met een WGA-uitkering kan je inkomen nooit hoger zijn dan het maximale dagloon.

Duur WGA-uitkering

Je ontvangt WGA voor een bepaalde periode. De lengte van deze periode hangt af van hoeveel je daarvoor hebt gewerkt. Loopt je uitkering af en ben je nog onvoldoende hersteld om meer te kunnen werken? Dan kun je in aanmerking komen voor een WGA-loonaanvullingsuitkering en anders de WGA-vervolguitkering.