Veel mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook als ze daarbij ondersteuning nodig hebben. Hiervoor is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in het leven geroepen. Op basis van de Wmo kun je lichte zorg en ondersteuning aan huis krijgen.

Gemeente is verantwoordelijk

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het leveren van ondersteuning. Hierdoor verschillen de mogelijkheden per gemeente. Het beste kun je bij het gemeentehuis informatie over de lokale Wmo-regeling opvragen. Vervolgens bekijk je wat de mogelijkheden zijn.

Voorzieningen op maat

Heb je ondersteuning nodig, dan doet de gemeente onderzoek naar jouw persoonlijke situatie. En bekijkt vervolgens welke voorzieningen ze biedt. Denk hierbij aan:

  • begeleiding en dagbesteding
  • aanpassingen in huis
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten
  • hulp bij het huishouden
  • vervoer in de regio
  • een rolstoel

Via de Wmo kunnen bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties deze ondersteuning leveren door een contract met de gemeente.

Algemene voorzieningen

Er zijn ook algemene voorzieningen waar je een beroep op kunt doen. Hiervoor doet de gemeente geen onderzoek. De gemeente mag voor deze voorzieningen een bijdrage vragen. Daaraan zit een maximum. Gemeenten mogen geen eigen bijdrage vragen aan jongeren onder de 18 jaar. Algemene voorzieningen zijn bijvoorbeeld:

  • boodschappen
  • maaltijdverzorging
  • maatschappelijke opvang

Persoonsgebonden budget (pgb)

Je kunt de ondersteuning in natura ontvangen. Dus zonder dat je zelf met inkoop in de weer hoeft. Het is ook mogelijk zelf zorg in te kopen vanuit het persoonsgebonden budget (pgb). Voor lichte zorg en ondersteuning aan huis vraag je een pgb aan bij je gemeente. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt je uit. De gemeente controleert de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die je op basis van het pgb inkoopt.