De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt voorzieningen voor mensen die voortdurend zorg nodig hebben. Zoals chronisch zieken of mensen met een ernstige lichamelijke of geestelijke aandoening.

Indicatie vereist

Wil je aanspraak maken op voorzieningen van de Wlz? Dan moet je een Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De voorwaarden om deze indicatie te krijgen zijn:

  • de noodzaak om altijd onder toezicht te staan.
  • de noodzaak om 24 uur per dag zorg dichtbij te hebben.

Het CIZ stelt een zorgprofiel vast. Aan de hand hiervan kan een zorgkantoor in de regio een zorgplan opstellen.

De voorzieningen van de Wlz

De Wlz bestaat uit voorzieningen voor de volgende onderdelen:

  • Verblijf in een instelling.
  • Persoonlijke verzorging en verpleging.
  • Algemene geneeskundig zorg. Bijvoorbeeld door een huisarts.
  • Geneeskundige zorg die nodig is voor een bepaalde aandoening of beperking.
  • Hulpmiddelen die nodig zijn voor zorg in een instelling.
  • Vervoer naar de plaats van de behandeling of begeleiding.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Maak je aanspraak op ondersteuning vanuit de Wlz? Dan kun je er ook voor kiezen thuis zorg te ontvangen via een persoonsgebonden budget (pgb). Dit kan alleen wanneer:

  • Dit verantwoord is.
  • De kosten niet hoger zijn dan die van zorg in een instelling.

Je koopt de zorg zelf in vanuit het pgb. Je vraagt het pgb aan bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor nodigt je vervolgens uit voor een gesprek. Tijdens dat gesprek kijkt het zorgkantoor wat het beste bij jou past: zorg in natura, een pgb of een combinatie.