Weiger jij als werknemer een opdracht of werkzaamheden uit te voeren? Dan spreken we van werkweigering. Jij kunt daar goede redenen voor hebben. Maar voor je werkgever kan werkweigering in het ergste geval reden zijn voor ontslag op staande voet. Maar dit is niet het eerste wat de werkgever zal doen.

Wat zijn de gevolgen van werkweigering?

Jouw werkgever kan je een officiële waarschuwing geven bij een ontslag op staande voet. Je werkgever kan ook andere maatregelen treffen. Hij kan bijvoorbeeld besluiten je loon niet uit te betalen. De meest ernstige vorm is dat je werkgever  jou op staande voet ontslaat als je werk weigert. Dat geldt ook als je overwerk weigert. Een ontslag op staande voet mag alleen in bepaalde gevallen, omdat het een zwaar middel is mag de werkgever dit niet zomaar toepassen. Ontslag op staande voet dient pas te worden gebruikt als laatste redmiddel.

Wat te doen bij ontslag op staande voet?

Ben je het niet eens met een ontslag op staande voet vanwege werkweigering? Stuur dan protestbrief naar je werkgever. Doe dit altijd aangetekend, zodat je zeker weet dat je baas de brief ontvangt. Maak je geen bezwaar en wil je aanspraak maken op een WW-uitkering? Dan is de kans groot dat uitkeringsinstantie UWV jou de uitkering weigert. De reden hiervoor is dat je verwijtbaar werkloos bent. Neem bij ontslag op staande voet dan ook direct contact op met je vakbond of een andere rechtshulpverlener.