Welke regels gelden er met betrekking tot de werktijden van zwangere vrouwen?

  • Als je zwanger bent hoef je niet te werken tussen 0.00 uur en 6.00 uur.
  • Je mag regelmatige arbeidstijden verlangen en je hoeft niet over te werken of nachtdiensten te draaien.
  • Als het nodig is, moet het werk worden aangepast aan jouw situatie.
  • Je mag naast de gebruikelijke pauzes extra rust nemen. Deze extra pauzes mogen bij elkaar niet langer duren dan een achtste deel van je arbeidsduur per dag.
  • Je werkgever mag je niet laten werken vanaf vier weken voor de uitgerekende datum van de bevalling tot en met zes weken na de daadwerkelijke bevalling.
  • Als moeder heb je na de bevalling negen maanden lang het recht in de nodige rust en afzondering je kind te zogen of te kolven. Dit gebeurt zo vaak en zo lang als nodig, maar niet langer dan een kwart van de gebruikelijke arbeidstijd per dag.
  • Al die tijd wordt je loon doorbetaald. Overige rechten en regels op dit gebied zijn vastgelegd in het arbeidsomstandighedenbesluit.