Is jouw kind een musicalster? Lopen jullie alle audities af? Doet je zoon of dochter niets liever dan dansen en zingen op de bühne? Hoe leuk het ook is, kinderen mogen maar beperkte tijd besteden aan een uitvoering. Omdat ze nog naar school gaan en voldoende rust nodig hebben.

Ontheffing Inspectie SZW

Werken onder de 13 jaar? Dat is niet toegestaan. Kinderen tot 13 jaar mogen in principe geen betaald werk doen. Alleen voor cultureel werk, zoals optreden in een theatervoorstelling, tv-programma of film, geldt een uitzondering. Hiervoor is wel toestemming nodig van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Bovendien moet een deskundige de kinderen voor, tijdens en na de voorstelling begeleiden.

Wanneer is een ontheffing niet nodig?

Niet voor alle optredens is toestemming nodig. Je kind kan gewoon aan een voorstelling meedoen als:

 • Er geen sprake is van een arbeidscontract, maar van een incidentele uitvoering. Denk aan de jaarlijkse uitvoering van de muziekschool of balletschool. Of een optreden met het kerkkoor.
 • De uitvoering plaatsvindt in de privésfeer. Dus niet in een commerciële sfeer. Denk aan een familiefeest, buurthuis of braderie.

Regels over de arbeidstijden

Hoe lang de kinderen mogen werken, hangt af van hun leeftijd. En of ze werken op een schooldag of in de vakantie. De overheid hanteert 2 leeftijdsgroepen: kinderen jonger dan 7 jaar en kinderen van 7 tot 13 jaar.

Werktijden kinderen tot 7 jaar

De maximale werktijden voor kinderen tot 7 jaar zijn:

 • 2 uur per schooldag.
 • 4 uur op een vrije of vakantiedag.
 • 3 dagen per week.
 • 6 dagen in een leeftijdsjaar. Is het kind bijvoorbeeld 5 jaar? Dan mag het 6 dagen aan een uitvoering meedoen zo lang het 5 jaar oud is. En opnieuw 6 dagen zodra het kind 6 jaar oud is.

Ook deze regels gelden voor kinderen tot 7 jaar:

 • Pauzes, wachttijden en repetities tellen ook mee als werktijd.
 • Repetitietijd telt niet mee voor het maximaal aantal dagen dat een kind mag werken. Tenzij er opnames worden gemaakt. Dan telt de repetitie ook mee als gewerkte dag.
 • De kinderen moeten minstens 14 uur per dag rusttijd hebben.
 • De rusttijden zijn in elk geval tussen 19.00 en 8.00 uur.

Werktijden kinderen van 7 tot 13 jaar

De maximale werktijden voor kinderen van 7 tot 13 jaar zijn:

 • 4 uur per schooldag.
 • 7 uur op een vrije of vakantiedag.
 • 12 uur per week in een schoolweek.
 • 3 dagen per week.
 • 24 dagen per jaar.

Ook deze regels gelden voor kinderen tussen de 7 en 13 jaar:

 • Pauzes, wachttijden en repetities tellen mee als werktijd
 • Repetitietijd telt niet mee voor het maximale aantal dagen dat een kind mag werken. Tenzij er opnames worden gemaakt. Dan telt de repetitie ook mee als gewerkte dag.
 • De kinderen moeten minstens 14 uur per dag rusttijd hebben.
 • De rusttijd is in elk geval tussen 23.00 en 8.00 uur.
 • Werken kinderen meer dan 4,5 uur, dan moeten ze minimaal 30 minuten pauze houden.
 • Kinderen zijn minimaal 2 weken achter elkaar vrij in de zomervakantie.